တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဆင္ဆာဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕ DDoS တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရ

11070175_10152792693852825_1074081893228039134_n.jpg

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အြန္လိုင္းဆင္ဆာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာေသးမီက ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ Wall Street Journal ၏ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပခံခဲ့ရသည့္ Greatfire သည္ DDoS တိုက္ခိုက္မႈတစ္ရပ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

Greatefire.org သည္ သံုးစြဲသူမ်ားက Great Firewall ဟု လူသိမ်ားသည့္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ဆင္ဆာတားျမစ္ခ်က္မ်ားကို သိရိွႏုိင္ရန္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ keyword မ်ားကို အသံုးျပဳကာ ရွာေဖြႏိုင္ေစမည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္သည္။ ၎ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ Google, Boxun ႏွင့္ microblogging ဝက္ဘ္ဆိုက္ Weibo ကဲ့သို႔ေသာ နာမည္ေက်ာ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား၏ mirror မ်ား ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူမ်ားက ၎တို႔ကို ကန္႔သတ္တားျမစ္မႈမ်ား မရိွဘဲ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

အဆိုပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ Bloomberg ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္၌ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခံရသည္အထိ ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွခဲ့သည္။

DDoS တိုက္ခိုက္မႈသည္ အဂၤါေန႔တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဆိုက္၏ mirror မ်ားထံ တစ္နာရီလွ်င္ request ၂.၆ ဘီလီယံ ေပးပို႔ကာ တုိက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း Greatfire မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Greatfire blog post တြင္မူ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ယခု တိုက္ခိုက္မႈအတြက္ တာဝန္ရိွသူကို မသိရိွရေသးေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ၎တိုက္ခိုက္မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္လအနည္းငယ္က မိမိတို႔၏ အဖြဲ႕အစည္းအေပး ဖိအားေပးမႈမ်ား တိုးျမႇင့္ျပဳလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကြန္ပ်ဴတာဆက္သြယ္မႈ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ (CAC) က မိမိတို႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို တ႐ုတ္အဖြဲ႕အစည္းကို ဆန္႔က်င္သည့္ ျပည္ပမွ တည္ေထာက္ထားသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုဟု ေခၚဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ CAC က မိမိတို႔ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အိုင္တီကုမၸဏီမ်ားကို လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈ ရပ္ဆိုင္းရန္ ဖိအားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ မၾကာေသးမီက မိမိတို႔၏ encrypt လုပ္ထားေသာ အီးေမးလ္မ်ားကို ၾကားျဖတ္ရယူရန္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္ကို သတိျပဳမိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref: PCMag