တရားမဝင္ အသံုးျပဳေနသည့္ Spectrum မ်ားကို စစ္ေဆး ေတြ႕ ရွိသည္ဟုဆို

20150116_090156.jpg

တရားမဝင္ အသံုးျပဳေနသည့္ Spectrum မ်ားကို လိုက္လံစစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လတ္တေလာ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ တရားမဝင္ အသံုးျပဳေနသည့္ Spectrum မ်ားကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“တရားမဝင္ အသံုးျပဳေနတာေတြ ေတြ႕တယ္။ ဘာေတြေတြ႕လဲ ဆိုတာကေတာ့ အေရးယူရမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြရွိေနေတာ့ ထုတ္ၿပီးမေျပာသင့္ေသးဘူး။ အေရးယူတယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒထဲမွာ ပါတဲ့အတိုင္းပဲ လုပ္ေဆာင္ရမွာပါ” ဟု ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။

Spectrum ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ Wifi စနစ္ႏွင့္ Bluetooth Device မ်ားကို ခြင့္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း သံုးစြဲခြင့္မရွိသည့္ Frequency မ်ားကို မိုဘုိင္း ကြန္ရက္မ်ား အတြင္းမွ ဝင္ေရာက္၍ Walki Talki ႏွင့္ Tow- Way Radio မ်ား အသံုးျပဳေနသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

Spectrum ႏွင့္ပတ္သက္၍ ငွားရမ္းအသံုးျပဳခမ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳရန္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို နည္းဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါနည္းဥပေဒသည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ မူၾကမ္း အျဖစ္ ေရးဆြဲၿပီးစီးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ Spectrum ငွားရမ္းအသံုးျပဳခအေနျဖင့္ တယ္လီကြန္း ေအာ္ပေရတာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Ooredoo ႏွင့္ Telenor ႏွစ္ခုတည္းကိုသာ အစိုးရအေနျဖင့္ ေငြေၾကးေကာက္ခံထားၿပီး အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားကို Spectrum အသံုးျပဳခ ေကာက္ခံထားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ဦးသန္းထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။

Spectrum နည္းဥပေဒကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကာမႈဦးစီးဌာနသည္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု သိရၿပီး အဆိုပါ နည္းဥပေဒကို ITU အဖြဲ႕အစည္းအျပင္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္ ေရးဆြဲထားသည္ဟု သိရသည္။