မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္မွ ထြက္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္စက္ကြင္းမွာ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈá

Update-News_5.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အသံုးျပဳေနသည့္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစျခင္းမရွိေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ စသည့္ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား အျပင္ GSM Association မွ ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

“ျပည္သူေတြက တာဝါတိုင္ေဆာက္ရင္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္တယ္လို႔ ထင္တယ္။ အဲဒါဆိုရင္ တာဝါေဆာက္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ တာဝါေဆာက္လို႔မရရင္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္က မေကာင္းေတာ့ ဘူး” ဟု ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသည္ တာဝါတိုင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထု က်န္းမာေရး ထိခိုက္ေစျခင္းမရွိေၾကာင္းကို သက္ေသျပႏိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ သံုးခု၏ ကြန္ရက္အသံုးျပဳ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္စက္ကြင္း ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို မၾကာေသးခင္က တိုင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“အခုဆိုရင္ လက္ေတြ႕တိုင္းတာမႈေတြလည္း လုပ္ၿပီးသြားၿပီ။ ပါဝါေတြက ႏိုင္ငံတကာမွာ အသံုးျပဳေနတာ ထက္စာရင္ အဆ ၁၀၀၊ အဆ ၁၀၀၀ ေလာက္ကို နိမ့္ေနတာ ေတြ႕ရ ပါတယ္။ ေအာ္ပေရတာေတြကိုလည္း ဘယ္ေလာက္ကေန ဘယ္ေလာက္အထိပဲ လုပ္ကိုင္ရမယ္ဆိုတာ ေျပာထားပါတယ္။ မလိုက္နာရင္ အေရးယူမွာပါ” ဟု ဦးသန္းထြန္းေအာင္ ဆိုသည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (WHO) သည္လည္း က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး သံလိုက္စက္ကြင္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ထား ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ လည္း အဆိုပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္တို႔ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္သည့္အျပင္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ထက္ပင္ အသံုးျပဳထားသည့္ သံလိုက္စက္ကြင္း ႏႈန္းထားမ်ားက နိမ့္က်မႈရွိေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္း ပညာဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တယ္လီကြန္း အခန္းက႑ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္း ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား ဝင္ေရာက္လာၿပီး မိုဘိုင္းတာဝါတိုင္မ်ားကို အၿပိဳင္အဆိုင္ တည္ေဆာက္ေန ခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါတာဝါတိုင္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္လူထုအတြက္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ေစသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားလည္း ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။