ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (ဗဟန္းနယ္ေျမ) ၏ အုိင္စီတီ လက္ေတြ႕ခန္းဖြင့္လွစ္

IMG_0306.gif

ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ (ဗဟန္းနယ္ေျမ) တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ အုိင္စီတီ လက္ေတြ႕ခန္းကို ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

“ဒီလက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းကေတာ့ လက္ေတြ႕ေတြ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ရယ္၊ Software Development Workshop လုိ ပံုစံမ်ိဳးေလးေတြ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ပါ။ သူတုိ႔သင္ခဲ့တဲ့ စာနဲ႔ ေဆာ့ဖ္၀ဲတစ္ခုကို ဘယ္လုိ တည္ေဆာက္သလဲဆုိတဲ့ အဆင့္ဆင့္ ပံုစံမ်ိဳးေတြအတြက္ လက္ေတြ႕ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေအာင္ Fujitsu ကဆရာမတုိ႔ တကၠသိုလ္ကို စက္ပစၥည္း အျပည့္အစံုကို လွဴဒါန္း ေပးတာပါ” ဟု ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၏ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္မာ လာထြန္း က ေျပာသည္။

အဆိုပါလက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းသည္ လူဦးေရ ၂၀ ခန္႔ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး Business InformationSystem ႏွင့္ Software Engineering ဘာသာရပ္အထူးျပဳ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

“ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ စာေတြ႕အျပင္ လက္ေတြ႕ပါရရွိႏုိင္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔  သီအိုရီေတြကို သင္ၾကားၿပီး သြားတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီ Lab ကို အသံုးျပဳၿပီး Internship Process ေတြ၊ Project Development  ေတြ ေရးႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ အမ်ားႀကီးရရွိမွာပါ” ဟု ၎က ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ လက္ေတြ႕ခန္းကုိ Fujitsu မွ စက္ပစၥည္းပိုင္း ဆုိင္ရာမ်ား ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ Fujitsu ICT Laboratory ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္က ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ (ဗဟန္းနယ္ေျမ) ရွိ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းသား အေယာက္၂၀၀ ခန္႔ ဝင္ခြင့္ လက္ခံလ်က္ရွိၿပီး ယခုစာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းသား ၁၈၈ ဦး လက္ခံထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။