Day: July 30, 2015

WeChat အသံုးျပဳသူတိုးပြားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါက ဖုန္းေငြျဖည့္သြင္းေပးမည္

WeChat ၏ အခမဲ့ေငြျဖည့္ေပးျခင္း အစီအစဥ္အား ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ မိုဘုိင္းဖုန္းသံုးစြဲသူအားလံုး ပါဝင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ ၁,၀၀၀ က်ပ္မွ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္အထိ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္တြင္ပါဝင္ရန္ WeChat သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ WeChat Team မွ ဖိတ္ေခၚကုဒ္ (Invitation Code) ကို ရယူၿပီး app အသံုးမျပဳေသးသူမ်ားကို ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းတို႔မွ WeChat app ကို ထည့္သြင္းျခင္း၊ အေကာင့္ဖြင့္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္တြင္ ရရွိထားေသာကုဒ္ကို WeChat Team သို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါကုဒ္ကို WeChat Team မွ အတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ app ထည့္သြင္းသူႏွင့္ […]

Read More

ကမ႓ာ့အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူဦးေရ ထက္ဝက္ခန္႔ Facebook သံုးစြဲဟုဆို

ကမ႓ာေပၚတြင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူဦးေရ၏ ထက္ဝက္ခန္႔သည္ Facebook လူမႈကြန္ရက္ကို အနည္းဆံုး တစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔ အသံုးျပဳလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။ ဇြန္လတြင္ ကုန္ဆံုးမည့္ သံုးလပတ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ လူမႈကြန္ရက္ကို လစဥ္သံုးစြဲသူဦးေရ တိုးတက္မႈႏႈန္း ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွလာခဲ့ၿပီး သံုးစြဲသူ ၁.၄၉ ဘီလီယံ ရိွလာခဲ့ေၾကာင္း Facebook မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ကိန္းဂဏန္းသည္ ကမ႓ာေပၚတြင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူ ဦးေရ ၃ ဘီလီယံ၏ ထက္ဝက္ႏွင့္ ညီမွ်ေၾကာင္း၊ ၎ကိန္းဂဏန္း၏ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ Facebook ကို ေန႔စဥ္သံုးစြဲလ်က္ရိွေၾကာင္း ဆိုသည္။ Facebook ကို လစဥ္ သံုးစြဲသူဦးေရ ျမင့္တက္မႈသည္ ကုမၸဏီ၏ ဒုတိယသံုးလပတ္ ဝင္ေငြကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာေစခဲ့ၿပီး […]

Read More

အင္တာနက္ ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ေသာ မိုးပ်ံပူေဖာင္းမ်ားအတြက္ Google ႏွင့္ သီရိလကၤာ ပူးေပါင္း

သီရိလကၤာသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ မိုးပ်ံပူေဖာင္းမ်ားအသံုးျပဳရန္ Google ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ ဟီလီယံဓာတ္ေငြ႕ ျဖည့္တင္းကာ အသံုးျပဳရေသာ နည္းပညာျမင့္ မိုးပ်ံပူေဖာင္းမ်ားကို အိႏၵိယသမုဒၵရာရိွ ကၽြန္းႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ေဝဟင္ထက္တြင္ လအနည္းငယ္အတြင္း အသံုးျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုလမ္ဘိုတြင္ Google ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မန္ဂါလာ ဆာမာရာဝီရာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Google သည္ ကမ႓ာတစ္ဝန္းရိွ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ မိုးပ်ံပူေဖာင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို အသံုးျပဳကာ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည့္ Project Loon ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မိတ္ဆက္ေၾကညာခဲ့သည္။ “သီရိလကၤာကၽြန္းတစ္ခုလံုးမွာရိွတဲ့ ေက်းရြာတိုင္းဟာ Google Loon ရဲ႕ မိုးပ်ံပူေဖာင္းနည္းပညာကို အသံုးျပဳၿပီး ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ကို ရရိွႏိုင္ပါလိမ့္မယ္” ဟု […]

Read More

wireless USB (WUSB)

Wireless USB (WUSB) ဆိုသည္မွာ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေမာ္နီတာမ်ား၊ ပရင္တာမ်ား၊ external drive မ်ား၊ နားၾကပ္မ်ား၊ MP3 player မ်ားႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ကင္မရာ စသည္တို႔အၾကား ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းထက္ ေရဒီယိုႀကိမ္ႏႈန္း ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳေသာ Universal Serial Bus (USB) နည္းပညာတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ၎ WUSB နည္းပညာကို WiMedia ultra wideband ေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ WUSB သည္ ၁၀ ေပ (၃ မီတာ) အကြာအေဝးတြင္ 480Mbps ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေစႏိုင္သလို ၃၃ ေပ (၁၀ မီတာ) အတြင္း 110Mbps ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည္။ လံုၿခံဳမႈအတြက္ […]

Read More

Windows 10 ကို အလြယ္ကူဆံုးနည္းျဖင့္ Upgrade ျပဳလုပ္ျခင္း

Windows 7 သို႔မဟုတ္ Windows 8 တို႔ကေန Windows 10 ကို လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ Upgrade ျပဳလုပ္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ Windows 10 ကို Upgrade ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ http://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10 ဆိုတဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို သြားရပါမယ္။ အဆိုပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ေနရာေရာက္ရင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ရဲ႕ ေအာက္ေျခနားမွာ Download Tool Now (32-bit version) နဲ႔ (64-bit version) ဆိုတာ ကို ေတြ႔ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ အဆိုပါ ေနရာမွာ လက္ရွိကိုယ္တင္ထားတဲ့ Windows နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ဖိုင္ကို download ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။ ၿပီးသြားရင္ MediaCreationTool ဆိုတဲ့ ဖိုင္ကိုေတြ႔ရပါမယ္။ အဆိုပါ ဖိုင္ကို Run လုိက္ပါ။ […]

Read More

Sony ၏ BRAVIA Android TV မ်ား မိတ္ဆက္

Sony ၏ BRAVIA Android TV မ်ား မိတ္ဆက္ပြဲကို ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္က NOVOTAL YANGON MAX (Yangon Ballroom) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ BRAVIA 4K ႏွင့္ Full HD Series Android TV မ်ားကို မိတ္ဆက္ျပသခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကမ႓ာ႔အပါးလႊာဆံုး SONY ၏ 4K Ultra HD TV ကိုလည္း မိတ္ဆက္ျပသခဲ့သည္။

Read More

3D VR Glasses

ယေန႔ေခတ္စားေနေသာ 3D ႐ုပ္ရွင္မ်ားကို  ႐ံုတြင္ သြားမၾကည့္ဘဲ အိမ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ၾကည့္႐ႈလိုသူမ်ားအတြက္ 3D VR Glasses ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ ဖုန္းမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာေဆာ့ဖ္ဝဲ အခ်ိဳ႕ ထည့္သြင္းကာ 3D ဗီဒီ ယိုမ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဖုန္းစကရင္အရြယ္အစား ၅.၅ လက္မအထိထည့္သြင္းၾကည့္ ႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။Movie မ်ားအျပင္  VR Games မ်ားကို လည္း ေဆာ့ကစားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဝယ္ယူသူမ်ားကို ေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ ဗီဒီယိုႏွင့္ VR Games မ်ား ထည့္သြင္းေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။ တန္ဖိုးမွာ ၃၅,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး 8 Ray Mobile ဖုန္း ၀၉-၅၁၁၄၁၇၀ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Read More

Life is Strange Episode 3: Chaos Theory Review

2015 ခုႏွစ္ဟာ Episode တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ခြဲၿပီး ေရာင္းခ်တဲ့ ဂိမ္းေတြ အမ်ားဆုံးထြက္တဲ့ ႏွစ္လို႔ ေျပာရေလာက္ေအာင္ Episodic ဂိမ္းသစ္ေတြ အမ်ားအျပား ထြက္ရွိလ်က္ရွိပါတယ္။ Developer Telltale Games ရဲ႕ Game of Thrones ႏွင့္ Tales from Borderlands စီးရီးႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းထြက္လာမည့္ Minecraft Story Mode, ၿပီးေတာ့ Capcom ရဲ႕ Resident Evil Revelations 2 Series ေတြႏွင့္အတူ ေနာက္ထပ္ စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့ ဂိမ္းစီးရီး ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ Science Fiction Action ဂိမ္း Remember Me ကို ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ developer Dontnod Entertainment က ဖန္တီးထားတဲ့ […]

Read More

ျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴ း ေရာင္းခ်ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဖြဲ႕စည္á

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴ းေရာင္းခ်ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဖြဲ႕စည္းျခင္းအခမ္းအနား ညစာစားပြဲကိုေတာ့ ဇူလုိင္လ ၁၈ ရက္က Western Park Restaurant (Polo Club) မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Read More

XIAOMI Power Bank

ဒီဇိုင္းဆန္းၿပီး အၾကမ္းခံႏိုင္မည့္ XIAOMI အမွတ္တံဆိပ္ Power Bank တစ္မ်ိ ဳးျဖစ္သည္။ အားသိုေလွာင္ သိမ္းဆည္းမႈ ပမာဏအေနျဖင့္ 10400mAh ကို အေထာက္အပံ့ေပးထားမည္ ျဖစ္သည္။ Power Bank ၏ Body ကို Aluminium သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးျဖင့္ အလြယ္တကူ အိတ္ထဲထည့္ သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည့္ အရြယ္အစား ရွိသည္။ Inputt အေနျဖင့္ DC 5.0V/2.0A ရွိၿပီး Output အေနျဖင့္ DC 5.1V/2.1A အထြက္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ အေရာင္အေနျဖင့္ Metallic Gold, Metallic Silver, Metallic Blue ဆိုၿပီး အေရာင္ ၃မ်ိ ဳး ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူႏိုင္သည္။ တန္ဖုိးအေနျဖင့္ ၇,၀၀၀ […]

Read More