Day: July 7, 2015

Windows 7 ႏွင့္ 8.1 ေစ်းကြက္ေဝစု ျမင့္တက္လာ

Netmarketshare ႏွင့္ StatCounter အမည္ရသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားသည္ Windows 7 အသုံးျပဳမႈ ျမင့္တက္လာေၾကာင္းကို အသီးသီးေဖာ္ျပ ခဲ့ၾကသည္။ ေစ်းကြက္အတြင္း Windows 7 အသုံးျပဳမႈ ၀.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာၿပီး ေစ်းကြက္ ေဝစု ၅၃.၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိ လာေၾကာင္း StatCounter ဝက္ဘ္ဆုိက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Net-marketshare ဝက္ဘ္ဆုိက္ကမူ desktop ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း Windows 7 အသုံးျပဳမႈ ၅၇.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၆၀.၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Microsoft အေနျဖင့္ Windows 7 အသုံးျပဳသူမ်ားကို အေျခအေန တစ္ခုတြင္ Windows 10 အခမဲ့ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားေသာေၾကာင့္ Windows […]

Read More

2015 NIYE Junior Program အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ

2015 NIYE Junior Program ျဖင့္ NIYE (National Institution for Youth Education) မွ အကုန္အက်ခံကာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ၁၁ ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္ အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါခရီးစဥ္မွာ  ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ လူငယ္မ်ား၏ အေတြးအေခၚမ်ား တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္   အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ လူငယ္မ်ားဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေၾကာင္းကို ပိုမိုသိရွိ စိတ္ဝင္စားလာေစရန္ရည္ရြယ္ကာ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ခရီးစဥ္တြင္ Junior High School မ်ားသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ျခင္း၊ ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားဖလွယ္ျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ားသို႔သြားေရာက္ကာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ေလ့လာျခင္း၊ Presentation day in Tokyo မ်ားကို […]

Read More

ေသးငယ္ၿပီး ေပါ့ပါးသည့္ Hero4 ကင္မရာသစ္ကို GoPro မိတ္ဆက္

GoPro သည္ ကုမၸဏီ၏ Hero4 ေမာ္ဒယ္မ်ားအနက္ အရြယ္ေသးငယ္ၿပီး ေပါ့ပါးသည့္ Hero 4 ကင္မရာသစ္ တစ္မ်ိဳးကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ GoPro mount မ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုး တြဲဖက္အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ Hero4 Session ကင္မရာကို ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၉၉ ျဖင့္ ေရာင္းခ် သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၎ကင္မရာသည္ 1080p ကို 60fps, 720p ကို 100fps ႏွင့္ 1440p ကို 30fps ျဖင့္ ႐ိုက္ကူးေပးမည္ ျဖစ္သည္။ Session ကို ေရအနက္ ၃၃ ေပအထိ သယ္ေဆာင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေရစိုခံရန္အတြက္ သီးျခားကာကြယ္မႈမ်ား မလိုအပ္ဘဲ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ဟု ကုမၸဏီမွ […]

Read More

စာပို႔တိုက္ဥပေဒ (မူၾကမ္း) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကံျပဳႏိုင္

စာပို႔တိုက္ဥပေဒ (မူၾကမ္း) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကံျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ စာပို႔တိုက္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပဳစုထားၿပီး အႀကံျပဳလိုသည္မ်ားကို [email protected] ႏွင့္ [email protected] မ်ားသို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားမွ ႀကိဳတင္ သိရွိ၍ ေလ့လာႏိုင္ရန္၊ အႀကံျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ စာပို႔တိုက္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳလိုသည္မ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းစာပို႔တိုက္ ဥပေဒမူၾကမ္းအား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ www.mcit.gov.mm တြင္ လႊင့္တင္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ လက္ရွိ စာပို႔တိုက္ဥပေဒသည္ ေခတ္ကာလ ေစ်းကြက္အေျခအေနကို ေကာင္းစြာလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ လက္ရွိအေျခအေနအထိ စာပို႔တိုက္က႑တြင္ […]

Read More

BarCamp ၏ အဓိပၸာယ္

BarCamp ဆိုသည္မွာ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္း မရွိဘဲ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္ရာ အသိပညာပုိင္းဆိုင္ရာ အတတ္ပညာပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားကို တစ္ခ်ိန္ တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေဆြးေႏြး ေဟာေျပာႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ဖန္တီးေပးမည့္ အခမ္းအနားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ တြင္က်ယ္လာသည့္ နည္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ပထမဦးဆံုး BarCamp ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ရာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ တစ္ဝွမ္း အေအာင္ျမင္ဆံုး အခမ္းအနား တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ BarCamp Yangon, BarCamp Mandalay, BarCamp Taunggyi, Barcamp Pathein, BarCamp Laisho, Barcamp Pyay အစရွိသည္ျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ က်င္းပလာခဲ့ သည္။ ယခုအခါ ပခုကၠဴၿမိဳ႕တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္လာသည္။ BarCamp […]

Read More

2015 BarCamp Pyay

BarCamp ျပည္၏ ေဆာင္ပုဒ္ Collaboration & sharing together စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ Barcamp Pyay 2015 ကို ဇူလိုင္လ (၁၁) ႏွင့္ (၁၂) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျပည္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ နည္းပညာတစ္ခုတည္း အတြက္ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္း မဟုတ္ဘဲ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရး အစရွိသည္တို႔ လာေရာက္ အသိပညာေဝမွ်ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဘာေတြစီစဥ္ထားမလဲ Barcamp Pyay တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ယခင္က်င္းပခဲ့ေသာ Barcamp မ်ားနည္းတူ မိမိ ေျပာလိုေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ ေဆြးေႏြးလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တင္ျပႏိုင္ေအာင္ Barcamp စီစဥ္သူမ်ားက စီစဥ္ေပးထားမည္ ျဖစ္သည္။ Barcamp Pyay တြင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အတြက္ အခန္းအမ်ားအျပားကို စီစဥ္ထားၿပီး […]

Read More

Chrome browser ျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာကို အေဝးမွ အသံုးျပဳျခင္း

ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို အေဝးထိန္းစနစ္ (remote) ျဖင့္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ အျခားေသာ software မ်ားအသံုးမျပဳဘဲ Chrome browser app ကို သံုး႐ံုနဲ႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ Chrome browser ေပၚမွေန၍ remote ျပဳလုပ္ခ်င္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို Chrome Desktop Remote App ကိုအသံုးျပဳကာ Remote ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ အဆိုပါ Remote Access မွာ Mac အတြက္ေရာ Windows အတြက္ပါ အက်ံဳးဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ Chrome browser ေပၚတြင္ပင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး Chrome Desktop Remote App ကို ဒီကေန ရယူလိုက္ပါ။ အဆိုပါ App ကို Chrome […]

Read More

BitTorrent

BitTorrent ဆိုသည္မွာ ႐ုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ တီဗီ႐ိႈးမ်ားကဲ့သို႔ အရြယ္အစား အလြန္ႀကီးမားသည္ ဖိုင္မ်ားကို peer-to-peer ေဝမွ်ျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးရိွေစေသာ ေဆာ့ဖ္ ဝဲေဝမွ်ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေစႏိုင္သည့္ content distribution protocol တစ္ခု ျဖစ္သည္။ BitTorrent ၏ protocol ကို ျဖန္႔ႀကဲထားသည့္ ဖိုင္မ်ားကို စုစည္းေပးေသာ file transfer protocol တစ္ခုအျဖစ္ ေခၚဆိုၾကသည္။ ၎သည္ သံုးစြဲသူ တစ္ဦးခ်င္းစီက ေတာင္းဆိုေသာ ဖိုင္ကို download ေပးပို႔ျခင္းထက္ content ကို ျဖန္႔ေဝသူ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္သူက သံုးစြဲသူတစ္ဦးခ်င္းစီ အျပန္အလွန္ download လုပ္ႏိုင္ရန္ ေပးပို႔သည္။ သံုးစြဲသူမ်ား ေဝမွ်သည့္ download ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အပိုင္းအစမ်ားသည္ download ၿပီးဆံုးသည္အထိ ဟိုမွသည္သို႔ […]

Read More

Instagram တြင္ resolution ျမင့္မားသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား ေဝမွ်ႏိုင္မည္

Facebook ပိုင္ဆိုင္သည့္ ဓာတ္ပံုေဝမွ်သည့္ app ျဖစ္ေသာ Instagram သည္ သံုးစြဲသူမ်ားက resoludion ျမင့္မားသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား ေဝမွ်ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ Instagram သည္ ၎၏ iOS ႏွင့္ Android app မ်ားတြင္ 1080 x 1080 pixels ဓာတ္ပံုမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ား ထည့္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရိွသူတစ္ဦးက အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎ feature ကို တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကမ႓ာတစ္ဝန္းရိွ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုး update ရရိွႏိုင္ျခင္း ရိွ၊ မရိွကိုမူ အဆိုပါ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူက အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရိွေပ။ နာမည္ေက်ာ္ ဓာတ္ပံုေဝမွ်သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည့္ […]

Read More