Day: May 2, 2015

ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္က ITPEC စာေမးပြဲ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရန္ ဖိတ္ေခၚ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ နည္းပညာအခန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ရည္ရြယ္ၿပီး ITPEC ဟု အမည္ေပးထားေသာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲမ်ားကို စစ္ေဆးေပးေနသည့္အတြက္ အဆိုပါစာေမးပြဲကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုၾကရန္ ဖိတ္ေခၚထားသည္ဟု သိရသည္။ ITPEC စာေမးပြဲကို စစ္ေဆးရာတြင္ IT Passport (IP) ဟုေခၚဆိုေသာ နည္းပညာအေျခခံဗဟုသုတႏွင့္ Fundamental Engineer (FE) ဟုေခၚဆိုေသာ အဆင့္ျမင့္ Developer မ်ားအတြက္ စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲဟူ၍ ခြဲျခားထားသည္ဟု သိရသည္။ စာေမးကို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ပညာရွင္မ်ား မည္သူမဆို ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ၿပီး စာေမးပြဲကို ေမလ ၁၀ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ IP စာေမးပြဲအတြက္ စာေမးပြဲေၾကး […]

Read More

MPTဆင္းမ္ကတ္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ ထားျခင္းအား ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းေနရာ အႏွံ႔အျပားတြင္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုá

MPT ဆင္းမ္ကတ္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအား ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ တိုးခ်ဲ႕ေနေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ႐ံုးမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္ဟုသိရသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ဆင္းမ္ကတ္ျပန္ လည္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအား ေနရာ သံုးခုတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေရႊဂံုတိုင္ အိတ္ခ်ိန္းမွ သိရသည္။ GSM, WCDMA ဆင္းမ္ကတ္မ်ားအတြက္ ေရႊဂံုတိုင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္လည္းေကာင္း၊ GSM, WCDMA, CDMA 800 ဆင္းမ္ကတ္မ်ားအတြက္ အလံု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း႐ံုး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမႀကီးေပၚ) တြင္ လည္းေကာင္း၊ GSM, WCDMA, CDMA 450 ဆင္းမ္ကတ္မ်ားအတြက္ ပန္းဆိုးတန္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း႐ံုး (ပန္းဆိုးတန္းလမ္း) တြင္လည္းေကာင္း ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း […]

Read More