Day: March 23, 2015

Myanmar Multi Stakeholder ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ပထမအႀကိမ္ A4AI – Myanmar Multi Stakeholder Forum ကို က်င္းပသြားမည္ဟု သိရသည္။ အဆုိပါ Forum ကို World Wide Web Foundation ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္တို႔က ပူးေပါင္းက်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲကို ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ Telecom Industry မွ တာဝန္ရွိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား A4AI မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု သိရသည္။ A4AI ဆိုသည္မွာ Alliance for Affordable Internet ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး အထက္ပါေဆြးေႏြးပြဲကို မတ္လ ၂၆ ရက္ နံနက္ ၉ […]

Read More

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ တာဝါတိုင္အားလံုးကို 3G အဆင့္ျမွင့္တင္မည္ ဟုဆို

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ၎တို႔၏ တာဝါတိုင္မ်ားအားလံုးကို 3G ကြန္ရက္အဆင့္သို႔ ျမွင့္တင္သြားႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ KDDI ၊ Sumitomo တို႔ႏွင့္အတူ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္၌ ၎တို႔တည္ေဆာက္ထားေသာ တာဝါတိုင္အားလံုးကို 3G ကြန္ရက္အဆင့္သို႔ ျမွင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳမႈ ဧရိယာအျဖစ္ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဧရိယာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လႊမ္းၿခံဳေပးႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ တာဝါတိုင္ေပါင္း ၂ ေထာင္ေက်ာ္ကို စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ေဆြသဟာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ သာမန္ဝန္ေဆာင္မႈဟူ၍ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳးကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေအာ္ပေရတာျဖစ္ၿပီး […]

Read More

အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး LinkedIn ဝန္ေဆာင္မႈ Android app ထြက္ရွိလာ

ကမၻာ့အႀကီးဆုံး အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး လူမႈေရးကြန္ရက္ LinkedIn သည္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြရာတြင္ လြယ္ကူမႈရွိေစရန္အတြက္ ၎၏ app ကို Google Play Store မွတစ္ဆင့္ ျဖန႔္ခ်ိေပးခဲ့သည္။ LinkedIn app သည္ သံုးစြဲသူက သတ္မွတ္ထားေသာ အလုပ္၊ အလုပ္တည္ေနရာႏွင့္ စကားလုံးတို႔အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ရွာေဖြေပးမည္ ျဖစ္သည္။ LinkedIn ၏ Android app မွ အဓိက စာမ်က္ႏွာ အေပၚဘက္ရွိ ဘယ္ႏွင့္ညာ navigation menu မ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို အေသးစိတ္ ရွာေဖြလိုသည့္အခါတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ app သည္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ LinkedIn profile ႏွင့္ ယခင္ရွာေဖြမႈ […]

Read More

Android Lollipop 5.0 တြင္ On-Body Unlock လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ပါဝင္လာ

Android သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ မုိဘိုင္းထုတ္ကုန္မ်ားကို တစ္ႀကိမ္ unlock ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ PIN နံပါတ္ကို ထပ္မံႏွိပ္ကာ unlock ျပဳလုပ္စရာ မလိုအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို Android 5.0 ႏွင့္အထက္ Operating system မ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ feature ကို On-Body Unlock ဟုေခၚဆိုၿပီး သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ပုိုမိုလြယ္ကူစြာ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Google ၏ Trusted Places, Trusted Decvices ႏွင့္ Trusted Face feature မ်ားကဲ့သို႔ ၎လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္လည္း ထုတ္ကုန္မ်ား၏ လုံၿခဳံေရးအားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း The Verge မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Android […]

Read More

Cast, Auto Cast and Quick Cast

Frozen Throne Dota မွာ တုန္းက Inventory Key ေတြကုိ အသုံးျပဳခ်င္တဲ့အခါမွာ War Key လုိ႔ေခၚတဲ့ Third Party Software တစ္ခုကုိ ၾကားခံအသုံးျပဳခဲ့ရၿပီး Hero အားလုံးရဲ႕ Ability ေတြဟာလည္း Legacy Key တစ္မ်ိဳးတည္းရွိတဲ့အတြက္ ကစားသမားေတြဟာ ပုံေသမွတ္သားၿပီး Dota ကစားခဲ့ရပါတယ္။ ကုိယ္ပုိင္ Platform တစ္ခုနဲ႔ Dota 2 ဆုိၿပီး ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ In-game ထဲမွာပဲ မိမိရဲ႕ Hero နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္တုိင္းက် ပုိင္းျခား စိတ္ျဖာႏိုင္မယ့္ Function မ်ားစြာကုိ ထည့္သြင္းေပးထားၿပီ ျဖစ္သလို ကစားသမားမ်ား အေခ်ာင္ခုိမယ့္ရန္ကေန ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ Third Party Software တစ္ခုခု […]

Read More

University of Newcastle, Australia မွ Bachelor of Commerce ျဖင့္ ဘြဲ႕ရခဲ့သည့္ ကိုထက္အာကာစုိး၏ Student life

ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျပည္တြင္း ျပည္ပပညာေရး အတိုင္ပင္ခံအျဖစ္ ျပည္တြင္းမွာ ပညာေရးအတိုင္ပင္ခံ EPIC Education ကို ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ကိုထက္အာကာစုိးရဲ႕ ေက်ာင္းသား ဘဝနဲ႔ ေက်ာင္းၿပီးတဲ့ အခါ ကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ခဲ့ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းအမည္နဲ႔ ဘာသာရပ္ကိုသိပါရေစ။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ University of Newcastle (Australia) ရဲ႕ Singapore Campus ျဖစ္တဲ့ PSB Academy မွာ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဘာသာရပ္ကေတာ့ Bachelor of Commerce ျဖစ္ပါတယ္။ စင္ကာပူမွာ တက္ေရာက္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ Bachelor of Commerce ေရြးခ်ယ္ျဖစ္ခဲ့ပံုေလးကို ေျပာျပေပးပါဦး။ ကြ်န္ေတာ္ ၁၀ တန္းၿပီးတဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံျခားမွာပညာသင္ယူမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္ […]

Read More

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ တရားမဝင္ တင္သြင္းလာေသာ ၈ ေပစေလာင္းမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူ

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွတရားမဝင္ တင္သြင္းလာေသာ (၈) ေပ စေလာင္း၊ လိေမၼာ္ေရာင္ဗန္းႏွင့္ အမည္းေရာင္ဗန္းမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ ဘာသာေရး ပဋိပကၡျဖစ္ေစရန္ လႈံေဆာ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ကို ထိပါးေစာ္ကားျခင္းမ်ား ပါဝင္လာပါက ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူလုံၿခဳံေရး တို႔အတြက္ကို တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ ႐ြက္ႀကီးၾကပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဇံျမင့္က ေျပာၾကားသည္။ ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္ အစည္းအေဝး (၂၉) ရက္ေျမာက္ေန႔ တြင္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္ပမွခိုးသြင္းလာ သည့္ (၈) ေပစေလာင္း၊ JPM ေခၚ လိေမၼာ္ေရာင္ဗန္း၊ PSI ေခၚအမည္းေရာင္ဗန္း စသည္ျဖင့္ တရားမဝင္ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ကို သိလိုျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ ေမးခြန္းကိုေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ […]

Read More