Day: February 11, 2015

အသုံးျပဳသူမ်ား ကိုယ္ပိုင္အသင္းမ်ား တည္ေထာင္ႏုိင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို BeeTalk စတင္

လူမႈကြန္ရက္စာတိုပို႔ မိုဘုိင္း Application တစ္ခုျဖစ္သည့္ BeeTalk မွ အသုံးျပဳသူမ်ား ကိုယ္ပိုင္အသင္းမ်ား တည္ေထာင္ႏုိင္မည့္ အသင္းက႑ Feature သစ္ကို စတင္မိတ္ဆက္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါက႑တြင္ အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ ဝါသနာမ်ားကို အျခားစိတ္တူကိုယ္တူ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အတူတူေလ့လာ လိုက္စားႏုိင္ေစရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္၍ အသင္းက႑ကို ထည့္သြင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အသုံးျပဳသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ အမ်ားဆုံး အသင္းႏွစ္ခု တည္ေထာင္အသုံးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ BeeTalk App ၏ အဆက္အသြယ္ရွိ အသင္းက႑မွတစ္ဆင့္ ကိုယ္ပိုင္အသင္းအသစ္ တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ တည္ေထာင္ၿပီးသား အသင္းမ်ားကို ရွာေဖြၾကည့္႐ႈျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အသင္းတည္ေထာင္ျခင္း အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္စြက္၍ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၎ေလွ်ာက္လႊာကို BeeTalk အဖြဲ႔သားမ်ားမွ စိစစ္ခ်ိန္ ႏွစ္ရက္ၾကာျမင့္ […]

Read More

Travel Universal Adapter

ခရီးထြက္သည့္အခ်ိန္ ကြန္ပ်ဴ တာႏွင့္ အီလက္ထေရနစ္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္အတြက္ ပါဝါလိုအပ္လာသည့့္အခါ Power Port မတူညီမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ေသာ ကိစၥမ်ားကို အဆင္ေျပေစမည့္ International Plug Port ေလးမ်ိဳး ပါဝင္ေသာ Universal Adapter ျဖစ္သည္။ Europe / UK, Spain ႏွင့္ USA, Japan, China, Thailand စသည့္ ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္  အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ Plug Port မ်ားကို ေျပာင္းလဲ သံုးစြဲႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Surge Protection စနစ္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳမႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ Safety Shutter ပါဝင္သည္။ Electrical rating မွာ 250V/10A ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးမွာ […]

Read More

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အငွားယာဥ္ငွား ရမ္းမႈအခက္အခဲကို ေျဖရွင္းေပးမည့္ Hoho App မွ တာဝန္ရွိသူႏွင့္ ေတြ႕ဆံ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑တြင္ ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႕ ေနရသည့္ အငွားယာဥ္မ်ားကို ငွားရမ္းရခက္ခဲသည့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ Myantel Co.,Ltd က Hoho App ဟူသည့္ Mobile Application တစ္ခုကို စတင္ျဖန္႔ခ်ိ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။  ယခုလ ၆ ရက္တြင္ စတင္အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ အဆုိပါ Mobile App သည္ လတ္တေလာတြင္ Android OS ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး မၾကာမီတြင္ iOS ထုတ္ကုန္မ်ား အတြက္ပါ ထြက္ရိွလာမည္ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ ငွားရမ္းသူမ်ား ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႕ ေနရသည့္ ယာဥ္ခႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ငွားရမ္းရ ခက္ခဲသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျပလည္ေစမည့္ Application တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ ထားသည္ဆိုသည့္ Myantel […]

Read More

Legrand Company မွ Inform အမွတ္တံဆိပ္ UPS မိတ္ဆက္

Legrand Company မွ Inform အမွတ္တံဆိပ္ အိမ္သံုး၊ ရံုးသံုး၊ စက္ရံုသံုး UPS မ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳဳ႕ ျပည္လမ္းမေပၚရွိ Novotel Hotel တြင္ မိတ္ဆက္ျပသခဲ့သည္။ ေရွးဦးစြာ Legrand Company မွ မန္ေနဂ်ာ မစၥတာဂ်ဴလီယန္က Legrand Company တြင္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျပီး Inform UPS မ်ားအား I.E.M Company Limited မွ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ျဖန္႔ခ်ိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို ့ေနာက္ I.E.M Company Limited မွ Managing Director ဦးတင္ဦးက ၎ company တြင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအား […]

Read More

တယ္လီေနာမွ မိုဘိုင္းဆင္းကတ္ကို ေငြျဖည့္ကတ္ျဖင့္ တြဲဖက္ ေရာင္းခ်ေပးေန

တယ္လီေနာ ျမန္မာမွ မန္းရွိ ၇၈ လမ္း Anycall မိုဘိုင္းဖုန္းဆိုင္ အနီးတြင္ မိုဘိုင္း ဆင္းမ္ကတ္ တစ္ကတ္လွ်င္ ၁,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ ေငြျဖည့္ကတ္ႏွင့္အတူ တြဲဖက္ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ”ကၽြန္မတို႔က မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ တစ္ေစာင္ကို ဆင္းမ္ကတ္ တစ္ကတ္ႏႈန္းနဲ႔ ေရာင္းေပးေနတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ေငြျဖည့္ကတ္ပါ တစ္ပါတည္း တြဲဝယ္မွ ေရာင္းေပးပါတယ္” ဟု ၇၈ လမ္း ၂၇ x၂၈ လမ္းၾကား မိုဘိုင္းဆိုင္ႀကီးမ်ား အနီးတြင္ ေရာင္းခ်ေပးေနေသာ တယ္လီေနာ အေရာင္းဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ ေျပာသည္။ ထိုသို႔ ေရာင္းခ်ေပးေနျခင္းမွာ အဆိုပါ ေနရာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ တယ္လီေနာ ဆင္းကတ္မ်ားအား မူရင္းေစ်းထက္ ပိုသတ္မွတ္ကာ ေရာင္းခ်ေနေသာ လက္ေပြ႕ ဆင္းမ္ကတ္ ေမွာင္ခိုသမားမ်ား […]

Read More

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ MWITS Science Fair 2015 ကို ျမန္မာႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦး တက္ေá

ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသားသိပၸံ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ေသာ MahidolWittayanusorn School မွ က်င္းပသည့္ MWITS Science Fair 2015 ကို ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္မွ ၃၀ ရက္ အထိျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ၍ Horizon International Schools မွ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးႏွင့္ ဓာတုေဗဒဆရာတစ္ဦးတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ Horizon InternationalSchools မွ Grade 9 တြင္ တက္ေရာက္ သင္ၾကားလ်က္ရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ေသာ ေမာင္စည္သူဇင္ႏွင့္ ေမာင္ထက္ျမက္ကိုတို႔အား ဓာတုေဗဒဆရာ Mr. Ali Erkoc ႏွင့္အတူ ထိုသိပၸံျပပြဲကို တက္ေရာက္ရန္ အတြက္ ေရြးခ်ယ ေစလႊတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္လည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို […]

Read More

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပထမဆံုး iPhone Authorised Reseller ရရွိ္

Apple ထုတ္ကုန္ျဖစ္ေသာ iPhone မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္တရားဝင္ ေရာင္းခ်ခြင့္ AAR (Apple Authorised Reseller) ကို ျပည္တြင္းရွိ Wai Yan Electronics မွပထမဆံုး ရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ျပည္တြင္းရွိ iPhone အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ Apple Authorised Reseller ျဖစ္ေသာ Wai Yan Electronics မွ Official iPhone မ်ားေရာင္းခ်ေပးမည့္ Apple ေကာင္တာမ်ားႏွင့္အတူ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုပါ ျပဳလုပ္ေပးမည့္ ဆားဗစ္ေကာင္တာ မ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း ဖြင့္လွစ္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Wai Yan Electronics မွ ၎တို႔၏ iPhone အေရာင္းစင္တာမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ တတိယပတ္ခန္႔တြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တို႔၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ […]

Read More

ေနာက္ဘက္ကင္မရာ ႏွစ္လုံး ပါဝင္သည့္ Huawei Honor 6 Plus ေစ်းကြက္ဝင္မည္

ေနာက္ဘက္တြင္ 8MP အမ်ဳိးအစား ကင္မရာႏွစ္လုံး တပ္ဆင္ထားသည့္ Huawei Honor 6 Plus ကို မၾကာမီ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ဝယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ Honor 6 Plus တြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပုိင္း ျမန္ဆန္ေကာင္းမြန္သည့္ Huawei ၏ ကိုယ္ပိုင္ Kirin 952 Chipset ကိုအသုံးျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။ “ေစ်းကြက္ထဲကို ၂ လပိုင္း ၁၀ ရက္ေလာက္မွာ ေရာက္ပါမယ္။ သူ႔မွာ နဂိုထက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ပိုမိုျမန္ဆန္ေအာင္ ဖန္တီးထားတဲ့ Huawei ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ Chipset ကို အသုံးျပဳထားပါတယ္။ ေနာက္ကင္မရာက 8MP ႏွစ္လုံးပါ။ ေရွ႕ဘက္ကလည္း 8MP နဲ႔ပါ။ 16GB နဲ႔ 32GB ဆိုၿပီး […]

Read More

မ်ိဳးဆက္သစ္ Apple ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ A9 ခ်စ္ပ္မ်ားကို Samsung ထုတ္လုပ္သြားမည္

Samsung သည္ Apple ၏ မ်ိဳးဆက္သစ္ iPhone ႏွင့္ iPad မ်ားအတြက္ A9 ခ်စ္ပ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Re/code သတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ လအနည္းငယ္ခန္႔က Samsung သုိ႔မဟုတ္ Taiwan Semiconductor   Manufacturing Company (TSMC) တို႔အနက္ တစ္ခုသည္ Apple ၏ A9 ခ်စ္ပ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္သြားမည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ Samsung သည္ TSMC ကုမၸဏီထက္ လက္ဦးမႈရယူကာ A9 ခ်စ္ပ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ Apple သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က Samsung ျဖင့္ ပူးေပါင္းမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အျပင္ စက္ပစၥည္း အစိတ္အပုိင္းမ်ားစြာ ထုတ္လုပ္ရန္ […]

Read More

Tablet တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်ဆင္း

ကမၻာတစ္ဝန္း tablet ႏွင့္ 2-in-1 ထုတ္ကုန္မ်ား (laptop ႏွင့္ tablet ေပါင္းစပ္ထားေသာ hybrid ထုတ္ကုန္) တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စတုတၳသံုးလပတ္တြင္ အလုံးေရ ၇၆.၁ သန္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈထက္ ၃.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စတုတၳ သံုးလပတ္တြင္ tablet အလုံးေရ ၇၈.၆ သန္း ေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္း IDC မွထုတ္ျပန္ သြားခဲ့သည္။ ယခုက့ဲ့သို႔ tablet တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ က်ဆင္းျခင္းသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ Apple ၏ iPad ေရာင္းအား ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း  ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေစ်းကြက္ေရာင္းအား က်ဆင္းမႈ ျဖစ္လာေၾကာင္း IDC မွေျပာဆိုခဲ့သည္။ […]

Read More