Month: February 2015

လိုင္စင္အသြင္ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ရယူႏိုင္

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လိုင္စင္အသြင္ကူးေျပာင္း ျခင္းဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ (၈၈) ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ အပ္ႏွံထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုးလ်က္ လိုင္စင္အသြင္ကူး ေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို www.mcit.gov.mm တြင္ ရယူႏိုင္ရန္ စတင္လႊင့္တင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ အမ်ားျပည္သူသံုး အင္တာနက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလိုင္စင္အား အသံုးခ်ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လိုင္စင္သို႔လည္းေကာင္း၊ Wide Area Network အသံုးျပဳ ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္ ထူေထာင္ျခင္း၊ ယင္းကြန္ရက္ ထူေထာင္၍ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္တို႔အား ကြန္ရက္အေထာက္အကူျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္အထူး (သို႔မဟုတ္) […]

Read More

Excel သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ Android tablet keyboard တစ္မ်ိဳးကို Microsoft မိတ္ဆက္

Android tablet မ်ားေပၚတြင္ Microsoft Excel ကို အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ keyboard app တစ္မ်ိဳးကို Microsoft ကုမၸဏီမွ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ Keyboard for Excel တြင္ 10-key numpad ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ထည့္သြင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ column မ်ားအၾကား ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္အတြက္ Tab ခလုတ္တစ္ခုအျပင္ Excel သံုးစြဲသူမ်ား မၾကာခဏ အသံုးျပဳေလ့ရိွသည့္ ခလုတ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္ အလိုအေလ်ာက္ အမွားျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ gesture အေျခခံ စာ႐ိုက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ feature မ်ား မပါဝင္ေပ။ ထို႔အျပင္ ၎ app ကို tablet မ်ားေပၚတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ဟု ဆိုထားေသာ္လည္း […]

Read More

Hangouts ႏွင့္ Photos ကို Google+ မွ သီးသန္႔ခြဲထုတ္ရန္ Google စီစဥ္ဖြယ္ရိွ

Google သည္ Photos ႏွင့္ Hangouts ကို Google+ မွ သီးသန္႔ခြဲထုတ္ဖြယ္ရိွေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ စီနီယာ ဒုဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဆြန္ဒါပီခ်ိဳင္၏ Forbes ႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴး တစ္ရပ္တြင္ ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ နယ္ပယ္တစ္ခုတည္းအတြက္ စဥ္းစားေနတာမ်ိဳးထက္ Hangouts, Photos နဲ႔ Google+ တို႔ကို အေရးပါတဲ့ နယ္ပယ္သံုးမ်ိဳးအတြက္ ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္” ဟု ပီခ်ိဳင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Google+ သည္ ကုမၸဏီ ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ identity layer တစ္ခုျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာေၾကာင့္ YouTube ႏွင့္ အျခား platform မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္ အပံ့ ျဖစ္ေစသည္။ သို႔ေသာ္လည္း […]

Read More

Calendar Magic(Free)

 ေဆာ့ဖ္ဝဲအမ်ိဳးအစား – Calendar and Time Management Software ဗားရွင္း – 18.6 ဖိုင္အရြယ္အစား – 4.86 MB အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ OS -Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/8 http://goo.gl/TVdx7c Calendar Magic ဆိုသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲသည္ ျပကၡဒိန္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို တစ္ေနရာထဲကေန ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေဆာ့ဖ္ဝဲတြင္ အမ်ိဳးအစားမတူသည့္ ျပကၡဒိန္ အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၃၀ ခန္႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ Time Calculator, Alarm Clock, Reminder အစရွိသည္တို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းထားသည္။ ထို႔ျပင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ေနသူမ်ားအတြက္ Planning Calendar ဆိုသည့္ Feature ကိုပါ ထည့္သြင္းေပးထားသျဖင့္ သံုးစဲြသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစမည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုလည္း […]

Read More

ထိုင္းေရာက္ျမန္မာမ်ားအတြက္ မိုဘိုင္းဖုန္းမွ ေငြလႊဲႏိုင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ Telenor စတင္

ထိုင္းေရာက္ျမန္မာမ်ားအတြက္ မိုဘိုင္းဖုန္းမွ ေငြလႊဲႏိုင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ Telenor စတင္လိုက္ ေၾကာင္း Telenor ျမန္မာမွ သိရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ Dtac ဆင္းမ္ကတ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း Telenor ျမန္မာမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ “ထိုင္းႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ျမန္မာေတြ ဒီကို ေငြလႊဲလို႔ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္လိုက္တာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းမွာရွိတဲ့ တယ္လီေနာ ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳေနတဲ့သူေတြ ဒီ Air time transfer စ နစ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။ တယ္လီေနာႏွင့္ Dtac ပူးေပါင္း၍ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ စတင္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

Read More

Red Dot ျဖင့္ ဖုန္းေငြျဖည့္ကာ ဆုရယူႏိုင္မည့္အစီအစဥ္ ထပ္မံျပဳလုပ္

Red Dot ျဖင့္ ဖုန္းေငြျဖည့္ကာ ဆုရယူႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ထပ္မံျပဳလုပ္လိုက္သည္။ ဖုန္းေငြျဖည့္ကာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဘာလီသို႔ အလည္ခရီးထြက္ခြင့္ ႏွစ္ဦးစာ၊ iphone ငါးလံုး၊ က်ပ္တစ္သိန္း ဆုေပါင္း (၂၀)ႏွင့္ ေငြျဖည့္ကတ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္ကို Red Dot ဆိုင္မ်ားတြင္ ဖုန္းေငြျဖည့္သြင္း၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖုန္း ေငြျဖည့္စာရြက္ကို သိမ္းဆည္းထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေငြျဖည့္စာရြက္ေပၚမွ Serial နံပါတ္ကို Red Dot ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ http://reddotnetwork.com/win/ ရွိ သတ္မွတ္ေနရာတြင္ ႐ိုက္ထည့္ ကံစမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အမည္၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ Serial နံပါတ္၊ ေငြျဖည့္ခဲ့ေသာပမာဏကို ရိုက္ထည့္ကာ ကံစမ္းရန္ေနရာ၌ ကံစမ္း ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Read More

UOB ဘဏ္၏ ပညာသင္ဆုေပးပြဲအခမ္းအနား

UOB ဘဏ္၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္တုိ႔မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၅ ဦးအား ပညာသင္ဆု ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကိုေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္က ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟိုတယ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Read More

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သတိေပးနည္း ၁၀ မ်ိဳး

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ warning ေခၚ သတိေပးခ်က္ေတြ ေနရာအႏွံ႔ ရွိပါတယ္။ “သတိ၊ ေခြးကိုက္တတ္သည္”၊ “ကြမ္းတံေတြးမေထြးရ”၊ “ေခ်ာ္လဲတတ္သည္” စသည္ျဖင့္ သတိေပး ဆိုင္းဘုတ္ေတြလုိမ်ဳိး အျပင္ သတင္းစာေတြထဲမွာ ဥပေဒအေၾကာင္းရ သတိေပး စာရွည္လိုမ်ဳိးေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ယုတ္စြအဆံုး ကားဟြန္းတီးတာ၊ စက္ဘီး ဘဲလ္တီးတာေတြေတာင္ အသံနဲ႔  warning ေပးတာေတြ မဟုတ္ပါလားခင္ဗ်ာ။ ဆိုလိုတာကေတာ့ လူေတြဟာ ေန႔စဥ္ တစ္ခုခုေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း ေန႔စဥ္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ သတိေပးေနၾကတယ္ေပါ့။ အဲ့ဒီေတာ့ စကားနဲ႔ သတိေပးတာကို ဒီကေန႔ ေလ့လာ ၾကည့္လိုက္ရေအာင္ေနာ္။ အဂၤလိပ္လို သတိေပးတဲ့နည္း ၁၀ မ်ဳိးကို ဗဟုသုတရေစဖုိ႔ အသံုးျပဳတဲ့ situation အေျခအေနအလုိက္ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ လမ္းခြဲ ႏႈတ္ဆက္တဲ့အခါ ေျပာတဲ့သတိစကား ၁။ […]

Read More

Virtual CPU

Virtual processor ဟူ၍လည္း လူသိမ်ားသည့္ virtual CPU (vCPU) ဆိုသည္မွာ virtual machine (VM) တစ္ခုအတြက္ ခြဲေဝသတ္မွတ္ထားသည့္ physical central processing unit တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ virtual machine မ်ားအတြက္ vCPU တစ္ခုစီကို ခြဲေဝသတ္မွတ္ထားၾကသည္။ အကယ္၍ physical CPU တြင္ CPU core အမ်ားအျပား ပါဝင္ပါက အလိုရိွသလို အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း CPU scheduler က execution context မ်ားကို ခြဲေဝသတ္မွတ္ေသာေၾကာင့္ အေျခခံအားျဖင့္ vCPU က logical processor တစ္ခု ေပၚရိွ time slot မ်ား ျဖစ္လာသည္။ Processing […]

Read More

Ooredoo Myanmar က ေန႔စဥ္ေဗဒင္ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္

Ooredoo Myanmar ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီက ၎တုိ႔၏ မုိဘိုင္းဖုန္း သံုးစဲြသူမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ ေဗဒင္ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ယေန႔မွစတင္၍ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ စံဇာဏီဘုိ၏ ေန႔စဥ္ ေဗဒင္ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ တစ္လလွ်င္ ၈၉၀ က်ပ္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိ၏ ရာသီခြင္ အမည္မ်ားအား SMS စနစ္ျဖင့္ ေပးပို႔ကာ သိရိွရယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ Ooredoo Myanmar ၏ ေန႔စဥ္ ေဗဒင္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အဆုိပါ ကုမၸဏီ၏ နံပါတ္ ၄၅၄၅ သို႔ မိမိ၏ ရာသီခြင္ အမည္ (ဥပမာ- ON GEMINI) ဟု ေပးပို႔၍ ရယူႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Read More