Day: December 24, 2014

Coolpad ဖုန္းမ်ားတြင္ ျပင္းထန္သည့္ လံုၿခံဳေရး အားနည္းခ်က္ တစ္ခုပါဝင္ဟု သုေတသီမ်ား ေျပာၾကား

တ႐ုတ္ဟန္းဆက္ကုမၸဏီ Coolpad မွ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ ဖုန္းမ်ားတြင္ ျပင္းထန္သည့္ လံုၿခံဳေရးအားနည္းခ်က္တစ္ခု ပါဝင္ေၾကာင္း Palo Alto Networks မွ သုေတသီမ်ားက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာသစ္တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအရ သုေတသီမ်ား စမ္းသပ္ခဲ့သည့္ Coolpad ဖုန္းအမ်ားစုတြင္ CoolReaper ဟုေခၚသည့္ backdoor တစ္ခု ပါဝင္ေၾကာင္း ၎သည္ ဖုန္း၏ software အား app မ်ားကို download ျပဳလုပ္ျခင္း၊ install/uninstall ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သံုးစြဲသူ အခ်က္အလက္မ်ား ဖ်က္ျခင္း၊ ဖုန္းေခၚဆို/လက္ခံျခင္း၊ text message မ်ား ေပးပို႔/လက္ခံျခင္းႏွင့္ Coolpad ဆာဗာမ်ားထံ သံုးစြဲသူအခ်က္အလက္မ်ား upload လုပ္ျခင္းစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ေစေၾကာင္း သိရသည္။ ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား […]

Read More

ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ရန္ ပုဂၢလိကဘ႑ာေရး သင္တန္းေက်ာင္း ျပည္တြင္း၌ ဖြင့္လွá

ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္ တန္းႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ပုဂၢလိက ဘ႑ာေရးသင္တန္း ေက်ာင္း Myanmar Institute of Finance (MIF) ကုိ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကား ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ သင္တန္းေက်ာင္းအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလဆန္းပိုင္းတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္လ်က ္ရွိၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ အတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးဇင္ဝင္းထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ အဂၤလန္၊ စင္ကာပူႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ားက […]

Read More

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းမွ မိုဘိုင္း အက္ပလီေကးရွင္း ႏွစ္ခုကို မိတ္ဆက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းသည္ ကမၻာ့သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး ဗဟိုဌာနႏွင့္ အေမရိကန္ ၾကက္ေျခနီအသင္းတို႔၏ အကူအညီကိုရယူ၍ မိုဘိုင္း အက္ပလီေကး ရွင္း ႏွစ္ခုကို ျပည္တြင္း၌ မိတ္ဆက္ ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ First Aid ဟူေသာ အက္ပလီေကးရွင္းႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ Hazard ဟူေသာ အက္ပလီေကး ရွင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီ အသင္းက မိတ္ဆက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ “အရင္ကေတာ့ အဂၤလိပ္၊ စပိန္၊ အာေရဗ်၊ ျပင္သစ္ စတဲ့ ဘာသာ ေလးမ်ိဳးနဲ႔ ရရွိေနခဲ့တာပါ။ ျမန္မာဘာသာ အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီႏွစ္ မွလုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ငလွ်င္ ေဘး၊ မုန္တိုင္းေဘးေတြလာရင္ ဘယ္လို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမယ္ ဆိုတာကိုလည္း ထည့္ေပးထားပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီ […]

Read More

ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ MSAN အိတ္ခ်ိန္း တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ MSAN (Multi Service Access Note) အိတ္ခ်ိန္း တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းကို လက္ရွိတြင္ Pilot Project အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စနစ္ တပ္ဆင္ ၿပီးစီးပါက ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ တယ္လီဖုန္း သံုးစြဲမႈစနစ္ အသစ္ျဖင့္ အစားထိုး ေျပာင္း လဲ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ကာ လိုင္းအသစ္ ၁၄၀၀ ခန္႔ကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ တပ္ဆင္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ADSL စနစ္လိုင္း ၂၈၀ အသံုးျပဳလ်က္ ရွိရာမွ လိုင္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္ ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ တပ္ဆင္ ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔ […]

Read More

ဝင္ေငြခြန္ အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္သူ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအား ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန ဝက္ဘ္ဆá€

ဝင္ေငြခြန္အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္သူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ စတင္ ေၾကညာလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ စည္းၾကပ္ႏွစ္ ၃၁.၃.၂၀၁၄ ရက္ေနာက္ပိုင္း ဝင္ေငြခြန္ အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္သူလုပ္ငန္းရွင္ (၁၇၇) ဦး၏ စာရင္းအား ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လုပ္ငန္းရွင္ (၁၇၇) ဦးအနက္ လုပ္ငန္း ရွင္ (၁၀၀) ဦး၏ အမည္စာရင္းအား ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေၾကညာထားၿပီး က်န္လုပ္ငန္းရွင္ (၇၇) ဦး၏ စာရင္းမ်ားအား ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.irdmyanmar.gov.mm တြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။      

Read More

ယူေကႏိုင္ငံ Northumbria University တြင္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ BA (Hons) International Business Management ကိုတက္ေရာက္ေနေသာ မစိမ့္လဲ့ဝင္း၏ Student L

ဒီအပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒုတိယႏွစ္အထိ တက္ေရာက္ၿပီး ယူေကႏိုင္ငံ Northumbria University မွာ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ BA (Hons) International Business Management ကို တက္ေရာက္ေနတဲ့ မစိမ့္လဲ့၀င္းရဲ႕ Student Life ကို ေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာအရည္အခ်င္းနဲ႔ အခုလက္ရွိ တက္ေရာက္ေနတဲ့ အတန္း၊ ဘာသာရပ္၊ တကၠသိုလ္ကို ေျပာျပေပးပါ။ Regent Business Academy မွာ ယူေကတကၠသိုလ္မ်ားရဲ႕ ဒုတိယႏွစ္ျဖစ္တဲ့ International Advanced Diploma in Business (IADB) ကို ေအာင္ျမင္ၿပီး အခု Northumbria University မွာ BA (Hons) International Business Management (ေနာက္ဆံုးႏွစ္) ကို တက္ေရာက္ေနပါတယ္။ International […]

Read More

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ေရဒီယိုစခန္းမ်ား အတြက္ ဖိုက္ဘာသြယ္တန္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား တင္ဒá

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ေရဒီယိုစခန္းမ်ားအတြက္ ဖိုက္ဘာသြယ္တန္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၎ကိစၥအတြက္ တင္ဒါေခၚထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ေရဒီယိုစခန္းမ်ားအတြက္ ဖုိင္ဘာသြယ္တန္းျခင္း လုပ္ငန္း (Turnkey) ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ား တင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါတင္ဒါကို တင္သြင္းမည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္း စိတ္ဝင္စားေၾကး အျဖစ္ တင္ဒါတစ္စံုလွ်င္ က်ပ္သိန္း (၅၀) အား ဌာနသို႔ ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း ဖုန္း ၀၉၄၄၈၀၀၀၀၂၃ သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။  

Read More

Acer Liquid Jade Smart Phone

Acer Liquid Jade Smart Phone တြင္ Media Tek 6582 Quad Core 1.3 GHz Processor ကို အသံုးျပဳထားၿပီး System Memory 2GB ပါဝင္သည္။ Internal Storage Memory 16GB ပါ၀င္ၿပီး လိုအပ္ပါက 32GB အထိ တိုးျမႇင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။  Android v4.4.2 Kitkat OS ႏွင့္ျဖစ္သည္။ မ်က္ႏွာျပင္ အရြယ္အစား ၅ လက္မရွိၿပီး Zero Air Gap Design ကို အသံုးျပဳ ထားသည္။ 7.5mm သာရွိၿပီး ပါးလႊာသည့္ Curved Shape Design ႏွင့္ျဖစ္သည္။ ဖုန္း၏ […]

Read More

OS X တြင္ User Account မ်ားကို Terminal မွတစ္ဆင့္ ဖယ္ရွားျခင္း

Mac OS X အသံုးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ User Account မ်ားကို ဖယ္ရွားလိုတဲ့ အခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိမိ Account Password ေမ့သြားလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ လက္ရွိ OS X စနစ္ထဲကို ဝင္ေရာက္ အသံုးျပဳရန္ Single User တစ္ခုတည္းထားလိုတဲ့ အခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမ်ား အတိုင္း အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ OS X တြင္ ထည့္သြင္းထားတဲ့ Password ကိုေမ့ေလ်ာ့ေနတဲ့ အခါမွာလည္း မိမိ Account ကို ယခင္ အတိုင္း ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ Password ကို Reset ျပဳလုပ္ဖို႔ရန္ ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္း အတိုင္း Terminal ကေနတစ္ဆင့္ အလြယ္တကူနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ […]

Read More

Mobile Payment စနစ္ မတြင္က်ယ္ေသးေသာေၾကာင့္ အြန္လုိင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေငြေပးေခ်မႈ က႑တြင္ အခက

အြန္လုိင္းမွ ေဈးဝယ္ယူႏိုင္ သည့္ Online Shopping လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား ယခုႏွစ္အတြင္း သိသိသာသာ တုိးတက္ မ်ားျပားလာ ေနေသာ္လည္း အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မုိဘိုင္းဖုန္း မွ ေငြေပးေခ်ႏုိင္သည့္ Mobile Payment စနစ္ မရိွေသးေသာေၾကာင့္ အခက္ေတြ႕ေနၾကေၾကာင္း စံုစမ္းသိရသည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ေငြေပးေခ်ျခင္းကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္  Mobile  Payment  စနစ္အေကာင္အထည္ မေပၚေသးျခင္းေၾကာင့္ Online Shopping လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ မၾကာခဏ ဆုိသလုိ ဝယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ အခက္အခဲ အခ်ဳိ႕ေတြ႕ႀကံဳေနၾကရေၾကာင္း သိရသည္။ “အြန္လုိင္းေပၚက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြက ဒီႏွစ္ထဲမွာေခတ္စားလာတယ္။ လူသိျမန္တယ္။ အခ်ိန္တိုအတြင္း ထုိးေဖာက္ႏိုင္တယ္။ အဓိကႀကံဳေနရတာ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္း အေျခအေနရယ္ မုိဘိုင္းဖုန္းက ေငြေပးေခ်လို႔ရတဲ့ စနစ္ေတြ […]

Read More