Day: December 23, 2014

ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားသူ (၁၀) ဦးႏွင့္ ၎တို႔ ႏွစ္သက္ေသာ နည္းပညာမ်ား

နည္းပညာမ်ားသည္ လ်င္ျမန္ေသာ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္ေနေသာ္လည္း gadget ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္အတူ ၎တို႔၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္လည္း ျမင့္တက္ေနလ်က္ရွိသည္။ နည္းပညာ ထုတ္ကုန္တစ္ခု၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ လူႀကိဳက္မ်ားမႈအေပၚ မူတည္ေနသည္။ လူမ်ားစြာသည္ နည္းပညာသစ္ပစၥည္းမ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ္လည္း gadget အသစ္မ်ားဝယ္ယူရန္ အကုန္အက်မခံႏိုင္ေပ။ ထို႔အတြက္ နည္းပညာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ဝယ္ယူျခင္းအစား တန္ဖိုးရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ အျခား သာမန္လူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားသူမ်ားသည္လည္း နည္းပညာသစ္မ်ားကို ႏွစ္သက္ၾကသည္။ ၎တို႔ႏွင့္ အျခားသာမန္လူမ်ား၏ ျခားနားမႈမွာ နည္းပညာထုတ္ကုန္မ်ားကို ေငြေၾကး စိတ္ႀကိဳက္သုံးစြဲ၍ ဝယ္ယူႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ေၾကာ္ၾကားသူ အမ်ားစုသည္ gadget သစ္မ်ားကို ဝယ္ယူစုေဆာင္းၾကသလို နည္းပညာက႑တြင္ အဓိကေနရာမ်ား၌ လႈပ္ရွားေနလ်က္ရွိၾကသည္။ (၁၀) John Mayer အဆိုေတာ္ႏွင့္ သီခ်င္းေရးဆရာ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဂၽြန္ေမယာသည္ Twitter […]

Read More

လုံၿခဳံေရးအတြက္ ႀကိဳးမဲ့လိႈင္းမ်ားကို တားဆီးေပးႏိုင္သည့္ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ

ဒီဂ်စ္တယ္ေခတ္ႀကီးတြင္ မထင္မွတ္ဘဲ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားစြာရွိသည့္အနက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ခိုးယူရန္ႀကံစည္မႈလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ anti-virus ကုမၸဏီ Norton မွ ႀကိဳးမဲ့လိႈင္းမ်ားကို တားဆီးႏိုင္သည့္ ဂ်င္းေဘာင္းဘီကို ဖန္တီးခဲ့သည္။ အဆိုပါဂ်င္းေဘာင္းဘီသည္ RFID နည္းပညာအသုံးျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားအျပင္ အျခားေငြေပးေခ်မႈကတ္မ်ားကို ေဘာင္းဘီအိတ္ကပ္အတြင္း ထည့္သြင္းထားပါက တိုက္ခိုက္ခံရမည့္ အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္။ ၎ဂ်င္းေဘာင္းဘီဒီဇိုင္းကို အြန္လိုင္းတြင္ အဝတ္အစားေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီ Betabrand မွျပဳလုပ္ေပးထားၿပီး ေရဒီယိုလိႈင္းမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ေငြျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အထည္မ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ Norton ႏွင့္ Betabrand ကုမၸဏီတို႔သည္ အဆိုပါနည္းပညာအသံုးျပဳထားသည့္ ဂ်င္းေဘာင္းဘီအျပင္ ဘေလဇာကုတ္အက်ႌကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္  ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေရာင္းခ်ေပးသြား မည္ျဖစ္သည္။ ဂ်င္းေဘာင္းဘီကို ေဒၚလာ ၁၅၁ ျဖင့္ […]

Read More

Fujifilm Instax Mini 25

Fujiflim Mini 25 Instax Camera သည္ Selfie ႐ိုက္ကူးရန္ Lens ေဘးတြင္ Self-snap မွန္ကုိ တပ္ဆင္ေပးထားသည္။ အလင္းအေမွာင္ ခ်ိန္ညႇိေပးသည့္ Lighten-Darken Control စနစ္ ပါဝင္သည္။ ေဒါင္လိုက္ပုံ ႐ိုက္ခ်င္သည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ အလ်ားလိုက္ပုံ ႐ိုက္ခ်င္သည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ အေနအထား အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ႐ိုက္ယူရန္အတြက္ Shutter ခလုတ္ ၂ မ်ိဳးပါဝင္သည္။ ၾကည္လင္ျပတ္သား မႈရွိေသာ အရည္ေသြးျမင့္ ဓါတ္ပုံမ်ားကို ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ အလင္းအေမွာင္ အလိုအေလ်ာက္ခ်ိန္ညိႇေပးႏိုင္မည့္ Full-in Flash စနစ္ ပါဝင္သည္။ 35 cm အကြာအေဝးအတြင္းတြင္ လိုအပ္သလို အနီးအေဝးခ်ိန္ညိႇႏိုင္ရန္အတြက္ Close-up Lens ကို တပ္ဆင္ေပးထားသည္။ တန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၉၈,၀၀၀ ျဖစ္သည္။  […]

Read More

Wi-Fi I Scan Portable Scanner

အရည္အေသြးျမင့္ ပံုရိပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို အလြယ္တကူ Scan ဖတ္ႏိုင္ၿပီး Wi-Fi ျဖင့္ Sharing ျပဳလုပ္ကာ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Protable scanner ျဖစ္သည္။ Hight resolution 1050 DPI ႏွင့္ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ Scan ဖတ္ႏိုင္ၿပီး HD LCD display ေပၚတြင္ Scan ဖတ္ထားသည့္ ပံုမ်ားကို ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္အတြက္ အသံုးျပဳရ အဆင္ေျပေစမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ Scan ဖတ္ထားသည့္ပံုရိပ္မ်ားကို လူအမ်ားဆီသို႔ Wi-Fi ျဖင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ပိုေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္အတြက္ အသင္းအဖြဲ႕၊ ႐ံုးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားတြင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာစြာျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပီးေျမာက္ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Wi-Fi စနစ္ပါဝင္ေသာ laptop, desktop, tablet, Mobilephone, iPhone ႏွင့္ iPad စသည္တို႔ျဖင့္ […]

Read More

Version ျမင့္ PS3 ဂိမ္းစက္မ်ားကို ODE Service ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္

Version ျမင့္ PS3 ဂိမ္းစက္မ်ားကို ODE Service ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း GAME HIVE မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ “PS3 ဂိမ္းစက္သစ္ေတြကို System Version ျမင့္ ဂိမ္းစက္သစ္ေတြသာ ေရာင္းခ်တဲ့ အျခားႏိုင္ငံေတြက ဝယ္ယူလာမိတဲ့အခါ (သို႔မဟုတ္) မူလက jailbreak လုပ္ၿပီးသား စက္ေတြကို Wi-Fi အသုံးျပဳမိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ Version ျမင့္သြားၿပီး back up ဂိမ္းမကစားႏိုင္ေတာ့ရင္ျဖစ္ေစ external hard disk မွာ ဂိမ္းေခြေတြ ေခၚယူကစားႏိုင္မယ့္ ODE services ေတြကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ PS3 Motherboard နဲ႔ Model  ေပၚမူတည္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ service ေျပာင္းလဲသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ PS3 Slim […]

Read More

အျပည့္အဝ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ေမာင္းသူမဲ့ ကားကို Google ပြဲထုတ္ျပသ

ေမလက ပထမဦးဆံုး မိတ္ဆက္ျပသခဲ့သည့္ ယာဥ္ႏွင့္ လံုးဝကြဲျပားျခားနားၿပီး အျပည့္အဝ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေမာင္းသူမဲ့ကား၏ ပထမဦးဆံုး ေရွ႕ေျပးပံုစံကို Google ကုမၸဏီက ပြဲထုတ္ျပသခဲ့သည္။ Google သည္ ေမာင္းသူမဲ့ကား စီမံကိန္းကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ၎သည္ Google X သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္း၏ ပထမဦးဆံုး ပဏာမေျခလွမ္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ Google သည္ စမတ္မ်က္မွန္ျဖစ္ေသာ Google Glass ႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါ ရွာေဖြျခင္းအတြက္ အလြန္ေသးငယ္သည့္အမႈန္မ်ား (nanoparticles) တို႔အပါအဝင္ စီမံကိန္း မ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ အသစ္ထပ္မံမိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည့္ Google ေမာင္းသူမဲ့ကား ေရွ႕ေျပးပံုစံတြင္ လမ္းကို ျမင္ေတြ႕ေစႏိုင္မည့္ ပစၥည္းကိရိယာတစ္မ်ိဳးအား ကား၏ထိပ္ဘက္ပိုင္းတြင္ တပ္ဆင္ထားျခင္း အပါအဝင္ အေျပာင္းအလဲ အခ်ိဳ႕ […]

Read More

ႏွစ္သစ္ကူးအထူး အစီအစဥ္ အျဖစ္ သင္တန္းေၾကး ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ် လက္ခံမည္

Y-Max တြင္ ႏွစ္သစ္ကူး အထူးအစီအစဥ္ အျဖစ္ Linux Networking Course ႏွင့္ CCNA Course တို႔အား ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း Discount ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ သင္တန္းတြင္ Linux Networking ပိုင္းကို အေျခခံမွစတင္ကာ Advanced Level အထိ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက Linux Network Engineer တစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ Course တြင္သင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ Introduction to Linux OS, Linux file system, Linux shell and Shell Script, Linux OS ေပၚတြင္ Software […]

Read More

Onavo Extend

Mobile Data သံုးစဲြသူမ်ား ေန႔စဥ္သံုးစဲြေနသည့္ Mobile Data ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္မည့္ App တစ္ခုျဖစ္သည္။ iOS တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ App တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ App သည္ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳရသည့္ App မ်ားျဖစ္သည့္၊ Youtube, Instagram, Facebook, Safari အစရွိတဲ့ App မ်ားကဲ့သို႔ အျခားေသာ အင္တာနက္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အသံုးျပဳရသည့္ App မ်ားမွ Mobile Data သံုးစဲြမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳလုိပါက iTunes Store တြင္ရယူ ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 8.7 MB ခန္႔သာ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ iOS Version 6.0 […]

Read More

2 in 1 Micro USB Cale & Lighting ADAPTOR

နည္းပညာခ်င္း မတူညီစြာ ထုတ္လုပ္ထားေသာ စမတ္ဖုန္းအမ်ိဳးစားမ်ားကို  ADAPTER တစ္ခု ေျပာင္းလဲ႐ံုျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ 2 IN 1 Cable ျဖစ္သည္။ MICRO USB Cable ျဖင့္  SAMSUNG,  SONY, HWAWEI, HTC , TABLET မ်ားကို Charging  ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး iDEVICE မ်ား အသံုးျပဳလိုပါက LIGHTING Adapter ေျပာင္းလဲကာ iPhone 5, iPhone 5s , iPad , iPhone မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Cable ဒီဇိုင္းကို Flat Type ပံုစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးထားၿပီး ၁ မီတာ အရွည္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ Cable  […]

Read More

Photo Editor Pro

Photo Editor Pro App သည္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို Mobile Phone, Tablet တို႔ေပၚမွ ျပင္ဆင္ဖန္တီး ေပးႏိုင္မည့္ App တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ App တြင္ ဓာတ္ပံုျပင္ဆင္ ႏိုင္မည့္ Tool မ်ားအျပင္ Sticker မ်ားစြာကိုလည္း ထည့္သြင္း ေပးထားၿပီး၊ ဓာတ္ပံုေတြကို စိတ္ႀကိဳက္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးထားသည္။ Photo Editor Pro ကို အခမဲ့ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ Download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 15MB ခန္႔သာ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ App ကို သံုးစဲြရန္ အတြက္ Android Version အနိမ့္ဆံုး 2.3 ႏွင့္အထက္ ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ […]

Read More