Day: December 1, 2014

ATM ကတ္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ သံုးစဲြမႈကို ဂ႐ုစိုက္သင့္ေၾကာင္း ပုဂၢလိက ဘဏ္အခ်ဳိ႕ သတိေပး ေျပာၾá

ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္အခ်ဳိ႕၏ ATM စက္မ်ားတြင္ Visa ကတ္အတုမ်ားျဖင့္ ေငြထုတ္ယူမႈမ်ား ဆက္တုိက္ ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ Debit Card , Credit Card မ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေငြထုတ္ကတ္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ဂ႐ုစုိက္ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ နည္းပညာရွင္အခ်ဳိ႕က သတိေပး ေျပာၾကားလုိက္သည္။ ႏုိင္ငံျခားသားအခ်ဳဳိ႕သည္ ႏုိင္ငံတကာသံုး ေငြထုတ္ကတ္မ်ားျဖစ္သည့္ Visa ႏွင့္ Master ကတ္အတုမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ယင္းကဲ့သုိ႔ ATM စက္မ်ားမွ ေငြထုတ္ယူမႈမ်ား ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ အဆုိပါ ေငြထုတ္စက္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးပိုင္းကို ပိုမုိ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပည္တြင္း အေျခစုိက္ဘဏ္အခ်ဳိ႕မွ သတင္းရရိွသည္။ “MPU ကတ္သံုးတဲ့သူေတြလည္း ကိုယ့္ကတ္ရဲ႕ […]

Read More

Acer Liquid Jade

အားသာခ်က္ ဖုန္းမွာဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ထားတဲ့ Hardware စနစ္ပိုင္းေတြဟာ ျမင့္မားေကာင္းမြန္ ပါတယ္။ ဖုန္းမွာ ပါဝင္တဲ့ စနစ္ေတြမွာ ဆိုရင္လည္း Acer Service ေဆာ့ဖ္ဝဲေတြကို အမ်ားအျပား ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းအသံုးျပဳ Acer ရဲ႕ Cloud စနစ္ ပါဝင္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ဖုန္းထဲမွာ ရွိေနတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အြန္လိုင္းေပၚကေန တစ္ဆင့္ Acer ရဲ႕ Cloud ေပၚမွာသိမ္းဆည္း ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဖုန္းကို ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ႀကိဳးမဲ့စနစ္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ၿပီး ဖုန္းရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ကြန္ပ်ဴတာေပၚမွာ ျပသႏိုင္မယ့္အျပင္ ဖုန္းထဲမွာရွိေနတဲ့ အခ်က္အလက္ ေတြကိုလည္း ကြန္ပ်ဴတာေပၚကို ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္သလို ကြန္ပ်ဴတာက အခ်က္အလက္ ေတြကိုလည္း ဖုန္းထဲကိုႀကိဳးမဲ့ စနစ္နဲ႔ေရႊ႕ေျပာင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဖုန္းထဲမွာရွိေနတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ကိုယ့္ရဲ႕ […]

Read More

Tablet ေရာင္းခ်မႈထက္ ကြန္ပ်ဴတာ ေရာင္းခ်မႈႏႈန္း ပိုမိုက်ဆင္းခဲ့

Tablet သုံးစြဲသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ သုံးစြဲျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ tablet တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ က်ဆင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း  ကြန္ပ်ဴတာ ေရာင္းခ်မႈႏႈန္းသည္ Tablet ေရာင္းခ်မႈႏႈန္းထက္ ပိုမို၍က်ဆင္းေနေၾကာင္း သိရသည္။ Tablet ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ၎တို႔၏ထုတ္ကုန္ ေရာင္းအားတိုးတက္မႈ ရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ ထုတ္လုပ္သူမ်ားထက္ အနည္းငယ္သာ နစ္နာခဲ့သည္။ Tablet ကြန္ပ်ဴတာ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေရာင္းအား ၅၂.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ၿပီး၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၇.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သုေတသန International Data Corp မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ tablet ကြန္ပ်ဴတာ […]

Read More

လာမည့္ႏွစ္တြင္ စမတ္နာရီ ထုတ္ကုန္သစ္ကို Sony မိတ္ဆက္ဖြယ္ရွိ

Sony သည္္ နာရီမ်က္ႏွာစာႏွင့္ လက္ပတ္ႀကိဳး ေနရာမ်ားတြင္ display အျဖစ္အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ စမတ္နာရီ သစ္တစ္မ်ိဳးကို ဖန္တီးေနေၾကာင္း Bloomberg မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပ ါစမတ္နာရီတြင္ ကုမၸဏီမွ မူပိုင္ခြင ့္မွတ္ပုံတင္ထားေသာ e-paper အမည္ရွိ နည္းပညာကို အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ သို႔ေသာ္ မည္ကဲ့သို႔ e-paper သို႔မဟုတ္ electronics paper ကိုဖန္တီးမည့္ အေၾကာင္းကို မသိရွိရေသးေသာ္လည္း e-reader ႏွင့္ အျခားထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရေသာ e-ink display မ်ားထက္ ျခားနားမႈရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Bloomberg မွေဖာျ္ပခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ စမတ္နာရီ ေစ်းကြက္သည္ ေႏွးေကြးေနေသာ္လည္း မၾကာခင္ အခ်ိန္တြင္ မ်ားစြာတိုးတက္ လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ Samsung, Pebble, LG ႏွင့္အျခား ကုမၸဏီမ်ားသည္ စမတ္နာရီ […]

Read More

Passport ဖုန္းလဲလွယ္သုံးစြဲမည့္ iPhone သုံးစြဲသူမ်ားကို BlackBerry မွ ေဒၚလာ ၅၅၀ ေပးအပ္သြားမည္

BlackBerry သည္ ၎၏ Passport ဖုန္းေျပာင္းလဲ သုံးစြဲမည့္ Apple သုံးစြဲသူမ်ားကို ေဒၚလာ ၅၅၀ ေပးမည့္ “trad up” ဟုေခၚဆိုသည့္ အစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ BlackBerry ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ေဒၚလာ ၄၉၉ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနေသာ Passport စမတ္ဖုန္းကို ဝယ္ယူသည့္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ကာမိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ BlackBerry မွအတည္ျပဳမႈ ရယူၿပီးလွ်င္ ေငြေပးေခ်မႈကို Visa Prepaid ကတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။  BlackBerry သည္ စမတ္ဖုန္း ေစ်းကြက္အတြင္း ႐ုန္းကန္ေနရၿပီး  ၿပီးခဲ့သည့္ သုံးလပတ္အတြင္း  စမတ္ဖုန္းေရာင္းခ်မႈ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ က်ဆင္းခဲ့သည္။  ထုိကဲ့သို႔  Black-Berry မွကမ္းလွမ္းမႈသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ […]

Read More

နယူးေယာက္မွ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္သို႔ ႏွစ္နာရီခြဲအတြင္း ပ်ံသန္းႏိုင္သည့္ Supersonic ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ား ထá€

ေလေၾကာင္း ကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္ လက္ရွိစီးပြားျဖစ္ ပ်ံသန္းေျပးဆြဲေနေသာ ေလယာဥ္မ်ားထက္ အျမန္ႏႈန္း ႏွစ္ဆျဖင့္ ပ်ံသန္းႏိုင္သည့္ supersonic ခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္မ်ိဳးဆက္သစ္ကို ဖန္တီးေနၾကေၾကာင္ သိရသည္။ အဆိုပါ ေလယာဥ္မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းသုံး ေလယာဥ္မ်ားအျဖစ္ ကနဦး ေပၚထြက္လာဖြယ္ ရွိသည္။  ၎ေလယာဥ္မ်ားသည္  တန္ဖိုးႀကီးႀကီးေပး၍ ျမန္ဆန္မႈကို တန္ဖုိးထားေသာ အလြန္ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူမ်ား စီးနင္းေသာ ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေသာ Metropolis Group ကုမၸဏီမွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ အင္ဒ႐ူးဂိုးဘတ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ နီဗားဒါျပည္နယ္ ရီႏိုၿမိဳ႕အေျခစိုက္ Aerion ကုမၸဏီသည္ တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ ၁,၂၀၀ ေက်ာ္ပ်ံသန္းႏိုင္ၿပီး ခရီးသည္ ၁၂ ဦး တင္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ စီးပြားျဖစ္ ေလယာဥ္အတြက္ ေဒၚလာသန္း ၁၁၀ အကုန္အက်ခံ၍ ဖန္တီးေနလ်က္ရွိသည္။ ထိုေလယာဥ္သည္ […]

Read More

လူအညစ္ အေၾကးမွ ရရွိေသာ စြမ္းအင္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ ႏိုင္ေသာ ဘတ္စ္ကား ယူေကတြင္ စတင္ ေျပးဆြဲေန

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္အနည္းငယ္ခန္႔က လူအညစ္အေၾကးမွ ရရွိေသာ biomethane ဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာ ယူေက၏ ပထမဆုံး ဇီဝဘတ္စ္ကား ထြက္ေပၚလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရရွိသည္။ အဆိုပါ ကားမ်ားသည္ ဒီဇယ္ဘတ္စ္ကားမ်ားထက္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊင့္မႈ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သက္သာသည့္အျပင္ ကားအတြင္း biomethane အျပည့္ျဖည့္ထားပါက ၁၈၆ မိုင္အထိ ခရီးႏွင္ႏိုင္သည္။ ခရီးသည္ ၁၀,၀၀၀ ခန္႔ တင္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ဘတ္စ္ကားသည္ ဘရစၥတိုေလဆိပ္ႏွင့္ သမိုင္းဝင္ဘတ္ၿမိဳ႕ကို တစ္လခန္႔စတင္ ေျပးဆြဲရန္စီစဥ္ထားကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ခန္႔က စတင္ေျပးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းသည့္ ဘတ္စ္ကားသည္ ေဒသတြင္းရွိ လူမ်ားပံ့ပိုး ေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိလႅာစက္႐ုံမွ ေလာင္စာထုတ္လုပ္သည့္ GENeco ကုမၸဏီမွ မိုဟာမက္ဆာဒစ္ရွ္က ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ၎က လူတစ္ဦးခ်င္း၏ ႏွစ္စဥ္အညစ္အေၾကးမ်ားသည္ […]

Read More

Surface Pro ႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ hybrid laptop တစ္မ်ိဳးကိုမိတ္ဆက္ရန္ LG စီစဥ္ေန

ယခင္က hybrid laptop တစ္မ်ိဳးကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည့္ LG Electronics သည္ Microsoft ၏ Surface Pro 3 ႏွင့္ဆင္တူေသာ keyboard ဖယ္ရွားႏိုင္သည့္ hybrid laptop သစ္တစ္မ်ိဳးကို မိတ္ဆက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရိွသည္။ Keyboard တပ္ဆင္သည့္အခါ laptop တစ္လံုးအေနျဖင့္ သံုးႏိုင္ၿပီး keyboard ကိုျဖဳတ္ၿပီးေနာက္ tablet တစ္လံုးအေနျဖင့္ သံုးႏိုင္မည့္ အဆိုပါ LG ထုတ္ကုန္သစ္တြင္ Intel ၏ စတုတၳမ်ိဳးဆက္ core processor ႏွင့္ Solid State Drive တစ္ခု ပါဝင္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ဘက္ထရီ သက္တမ္းကလည္း ပိုမိုၾကာျမင့္ေၾကာင္း LG မွ တာဝန္ရိွသူမ်ားက ဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ LG သည္ […]

Read More

Mind4 အေဝးထိန္း ေလယာဥ္ကို လူမ်ားေနာက္ လိုက္လံေႏွာက္ယွက္သည့္ ေလယာဥ္အျဖစ္ တရုတ္မီဒီယာမ်ား ေဖာ္ျ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ရွန္ဟိုင္းအေျခစိုက္ AirMind ကုမၸဏီက Kickstarter ဝက္ဘ္ဆုိက္၌ ရန္ပုံေငြရွာေဖြေနသည့္ Mind 4 အေဝးထိန္း ေလယာဥ္ကို တရုတ္မီဒီယာမ်ားက လူအမ်ားကို လိုက္လံေႏွာင့္ယွက္သည့္ stalker drone အျဖစ္ေဖာ္ျပ ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ AirMind   ကုမၸဏီ တည္ေထာင္သူ Ning Lu ကမူ Mind4 အေဝးထိန္း ေလယာဥ္၏ နည္းပညာသည္ လူမ်ားေနာက္  တိတ္တဆိတ္ လိုက္လံသည့္ အလုပ္မ်ိဳးအတြက္ သင့္ေတာ္ျခင္း မရွိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ Mind4 သည္ လူမ်ားစြာရွိသည့္ေနရာတြင္ ထင္သာျမင္သာရွိၿပီး ပုန္းကြယ္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းလင္း ေျပာျပခဲ့သည္။ အဆိုပါ ထုတ္ကုန္ကုိ ေရလႊာေလွ်ာစီးသူမ်ား၊ ႏွင္းေလွ်ာစီးသူမ်ား၊ စက္ဘီးစီးသူမ်ားႏွင့္ စြန္႔စားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါ အံ့အားသင့္စရာမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္  အသုံးျပဳရန္ […]

Read More

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မုိဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူဦးေရ ၿပီးခဲ့သည့္သံုးႏွစ္တာ ကာလထက္ ဆယ္သန္းနီးပါးá

ျပည္တြင္းမုိဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူဦးေရသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ယခုလက္ရိွအခ်ိန္အတြင္း ဆယ္သန္းနီးပါးေက်ာ္ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီး ဌာနမွ သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ မုိဘိုင္း ဖုန္းအသံုးျပဳသူဦးေရသည္ ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လအထိ ရွစ္သန္းသံုးသိန္း ေက်ာ္ရိွခဲ့ၿပီး ယခုလက္ရိွအခ်ိန္ တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ဆယ္သန္းနီးပါးျမင့္တက္လာ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ စံုစမ္းသိရသည္။ ယခုႏွစ္  ဧၿပီ ၃၀ အထိ  မုိဘိုင္း ဖုန္းအသံုးျပဳသူအေရအတြက္အတိအက်မွာ  ရွစ္သန္းႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ၈,၂၇၈,၅၂၀ ရိွခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လတြင္ ကာတာဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီသည္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး တစ္လအတြင္း ၎တုိ႔၏မုိဘိုင္းဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈကို  သံုးစဲြသူေပါင္း တစ္သန္းရိွခဲ့ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၁၄၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ MPT အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ ဆင္းမ္ကတ္ေပါင္း ၇ သိန္းခန္႔ကုိ ေဈးကြက္အတြင္း […]

Read More