Day: October 27, 2014

ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းမႀကီးရွိ လမ္းအသံုးျပဳခ ေကာက္ခံေရး စနစ္အား ETC စနစ္ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္မညá

ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းမႀကီးရွိ လမ္းအသံုးျပဳခေကာက္ ခံေရးစနစ္အား ေခတ္မီနည္းပညာ စနစ္ျဖစ္ေသာ ETC (Electronic Toll Collection) စနစ္ေျပာင္းလဲ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ETC စနစ္ျဖင့္ မၾကာမီ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ သြားမည္ျဖစ္၍ ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္း၊ Toll Gate မ်ားမွ Prepaid ဝန္ေဆာင္မႈအား ရပ္နားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁.၁၁.၂၀၁၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ရပ္နားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔မွေၾကညာသည္။ “ETC  စနစ္ကိုေျပာင္း လဲဖို႔အတြက္ တင္ဒါေခၚထားပါတယ္၊ သူက ေငြကုိဘဏ္ထဲမွာ ထည့္ထားၿပီး အဲဒီကတ္နဲ႔ တိုးဂိတ္ေတြကို ျဖတ္တဲ့စနစ္ပါ”ဟု ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးသို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခ်က္အရ သိရသည္။ အဆိုပါစနစ္မွာ ေငြကိုင္ရ သက္သာမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္ […]

Read More

University of Southampton ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတို႔မွ ပူးတြဲပို႔ခ်မည့္ အခမဲ့ အြန္လိုင္းသင္တန္း တက္ေရာက္ရနá€

University of Southampton ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတို႔မွ ပူးတြဲပို႔ခ်မည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ေသာ “Understanding Language: Learning and Teaching” အခမဲ့ အြန္လိုင္းသင္တန္းကို တက္ေရာက္လိုသူမ်ား စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ သိရသည္။ Applied Linguistics and English Language Teaching ဘာသာရပ္ကို ဘြဲ႕လြန္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်လ်က္ရွိေသာ University of Southampton ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတို႔၏ ပူးတြဲပို႔ခ်ေသာ အဆုိပါသင္တန္းတြင္ English Language Teaching ELT MA  မဟာဘြဲ႕သင္တန္းမွ အယူအဆတခ်ဳိ႕ကို မိတ္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလ ေလးပတ္ၾကာမည္ ျဖစ္ကာ  တစ္ပတ္လွ်င္ ၃ နာရီခန္႔အခ်ိန္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ […]

Read More

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားျဖင့္ ဖလွယ္ထားေသာ သူငယ္တန္း ျမန္မာဖတ္စာအု

သူငယ္တန္း ျမန္မာဖတ္စာ အုပ္မ်ားကို တုိင္းရင္းသားဘာသာ စကားျဖင့္ ဖလွယ္ထားေသာ္ လည္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အသံုးမျပဳေသးေၾကာင္း အမွတ္ (၃) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ပညာ) ေဒၚစန္းစန္းရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အသစ္ထြက္ေပၚလာေသာ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒအခန္း (၇) ပုဒ္မ ၄၃ (က) တြင္ သင္ၾကားေရးတြင္ ျမန္မာဘာသာ  (သို႔မဟုတ္) အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာ ႏွစ္ဘာသာ တြဲ၍ျဖစ္ေစ သင္ၾကားႏုိင္သည္ဟု ျပ႒ာန္း ပါရွိၿပီး ပုဒ္မ ၄၃ (ခ) တြင္ အေျခခံ ပညာအဆင့္တြင္ လိုအပ္ခ်က္ရွိလွ်င္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားကို ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္အတူ သင္ၾကားမႈ ဘာသာစကားအျဖစ္ တြဲဖက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းပါရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ “ျမန္မာဖတ္စာအုပ္မွာ သူငယ္တန္းက ၂၀၁၄-၂၀၁၅ […]

Read More

အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာသင္တန္း ဖြင့္လွစ္á€

အမ်ဳိးသားစီမံခန႔္ခဲြမႈေကာ လိပ္တြင္ အ႒မအႀကိမ္အျဖစ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းပညာႏွင့္ စီမံခန႔္ခဲြမႈဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာသင္တန္းကို၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ရက္ (ခန္႔မွန္း) တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ေပးမည့္ ရက္မွာ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္အထိျဖစ္ၿပီး သင္တန္းဝင္ခြင့္ေၾကညာမည့္ရက္မွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလကုန္ (ခန္႔မွန္း)ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သင္တန္းကို ၉ လ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘဲြ႕ရရွိၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီးအပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သင္တန္းဝင္ခြင့္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပဲြကို ႏုိဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္၊ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ေန႔လယ္၁၂ နာရီအထိ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး Tourism ဆိုင္ရာဗဟုသုတႏွင့္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ ၂ နာရီေမးခြန္းကို ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ လိုင္စင္ဓာတ္ပံု […]

Read More

အမ်ားျပည္သူ သြားလာမႈ မ်ားျပားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အခမဲ့ Wi-Fi ဇုန္မ်ား တုိးခ်ဲ႕လႊင့္တင္ ေပးရန္ရိွ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အမ်ားျပည္သူ သြားလာမႈ မ်ားျပားေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္မ်ား အမ်ားဆံုး သြားေရာက္သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဈး ကဲ့သုိ႔ေသာ ေနရာမ်ဳိးတြင္ အခမဲ့ Wi-Fi ဇုန္မ်ားကို ပုဂၢလိက အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Red Link Com-munications ကတုိးခ်ဲ႕ ထားရိွေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆုိပါ ကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဈး ကဲ့သို႔ေသာ လူစည္ကားသည့္ ေနရာႏွစ္ခုႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဝင္းအတြင္း တိုးခ်ဲ႕ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ အခမဲ့ Wi-Fi ဇုန္ မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ အီးေမးလ္ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ား ၾကည့္႐ႈျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ အခမဲ့ဧရိယာ ျဖစ္သည့္အတြက္ နာရီဝက္တစ္ႀကိမ္ခန္႔ […]

Read More

အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာသင္တန္း ဖြင့္လွစ္á€

အမ်ဳိးသားစီမံခန႔္ခဲြမႈေကာလိပ္တြင္ အ႒မအႀကိမ္အျဖစ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းပညာႏွင့္ စီမံခန႔္ခဲြမႈဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာသင္တန္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ရက္ (ခန္႔မွန္း) တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ေပးမည့္ ရက္မွာ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ အထိျဖစ္ၿပီး သင္တန္းဝင္ခြင့္ေၾကညာမည့္ရက္မွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလကုန္ (ခန္႔မွန္း)ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သင္တန္းကို ၉ လ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘဲြ႕ရရွိၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီးအပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သင္တန္းဝင္ခြင့္ အရည္အခ်င္း စစ္စာေမးပဲြကို ႏုိဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္၊ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ေန႔လယ္၁၂ နာရီအထိ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး Tourism ဆိုင္ရာဗဟုသုတႏွင့္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ ၂ နာရီေမးခြန္းကို ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ […]

Read More

ျမန္ႏႈန္းျမင့္မားေသာ ရထားလိုင္းမ်ား တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု ဂ်ပန္အစိုးရအတည္ျပဳ

ဂ်ပန္အစိုးရသည္ သံလိုက္သတၱိျဖင့္ ေမ်ာလြင့္ေနေသာ နည္းပညာကို အသုံးျပဳထားသည့္ ကမၻာ့အျမန္ဆုံး ရထားလုိင္းမ်ားတည္ေဆာက္သြားရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းကို တိုက်ိဳၿမိဳ႕မွ နာဂိုယာၿမိဳ႕စက္မႈစင္တာအထိ ၁၇၈ မိုင္ကြာေဝးေသာရထားလိုင္းကို စတင္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယခုရထားလိုင္းမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ခရီးသြားလာေရးအတြက္ အနာ ဂတ္တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္အနည္းငယ္ခန္႔က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ရထားလမ္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ JR Tokai ကုမၸဏီကို ခြင့္ျပဳခ်က္ ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ လာမည့္ႏွစ္အတြင္း တိုက်ိဳ-နာဂိုယာရထားလိုင္းကို စတင္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ရထားလိုင္းအတြက္ကုန္က်စရိတ္ ေဒၚလာ ၅၀ ဘီလီယံေက်ာ္ခန္႔ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ၎ရထားသည္ တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ ၃၀၀ ေက်ာ္ ျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နာဂိုယာၿမိဳ႕သို႔ မိနစ္ေလးဆယ္ခန္႔ျဖင့္ ခရီးသြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိခရီးသြားလာႏႈန္းမွ ၁.၄ နာရီေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါရထားမ်ားကို ၂၀၂၇ ခုႏွစ္တြင္ […]

Read More

ထိုင္းႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္တြင္းအင္တာနက္ အျမန္

ထုိင္းႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္တြင္း အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းကို ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း အင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ ထုိင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ နည္းပညာ ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းလုိက္ၿပီျဖစ္ၿပီး  ႏိုဝင္ဘာလမွ စတင္၍ အင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းမ်ားကို 10 GB အထိ တုိးခ်ဲ႕ေပးသြားရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရိွသည္။ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္တြင္း အင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံျခား ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကို ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္း ကာလက တင္ဒါေခၚယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေလွ်ာက္ထားၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအနက္မွ ထုိင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Communication Authority […]

Read More

ဒီဇင္ဘာလဆန္းတြင္ စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း စမ္းသပ္စာေမးပြဲ က်င္းပမည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္

စတုုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း စမ္းသပ္စာေမးပြဲမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ လဆန္းတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္ စုဝန္ႀကီး ေဒၚခင္စန္းရီက တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမတြင္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း အမွတ္ (၃) အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ပညာ) ေဒၚစန္းစန္းရီကေျပာၾကားခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္လည္း အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္းလပတ္စာေမး ပြဲမ်ားကို အခန္းေျပာင္း၍ စစ္ေဆးျခင္း၊ စာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ားပံုစံ မတူျခင္း၊ ႏွစ္ဝက္စာသင္ခန္းစာ ၿပီးဆံုးမႈတို စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ စတုတၳတန္းႏွင့္  အ႒မတန္း အတန္းတင္စာေမးပြဲမ်ားကို ခ႐ုိင္ ႏွင့္ တုိင္းမွ အစိုးရစစ္စာေမးပြဲ မ်ားျပဳလုပ္မည္ဟု ပညာေရးဝန္ ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တစ္ဦးက တရားဝင္သတင္းထုတ္ ျပန္ခဲ့ၿပီး ခ႐ုိင္ႏွင့္ တုိင္းစစ္ေဆး ျဖစ္ခဲ့ပါက ေအာင္၊ ႐ံႈးရွိမည္ဟု […]

Read More

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ IELTS ပညာသင္ဆု အမ်ဳိးအစားႏွစ္မ်ဳိး ေပးအပ္မည္

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ IELTS ပညာသင္ဆုမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေပးအပ္ခဲ့ရာ ယခုလာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္လည္း IELTS ပညာသင္ဆုကို အမ်ဳိးအစားႏွစ္မ်ဳိး သတ္မွတ္၍ ေပးအပ္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ IELTS ပညာသင္ဆု ပထမတစ္မ်ိဳးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူ ႏွစ္ဦးအား တစ္ဦးလွ်င္ စတာလင္ေပါင္ ၂,၀၀၀ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၂ သိန္းခန္႔) ေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယတစ္မ်ိဳးမွာ အေရွ႕အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားရိွ British Council မ်ားမွ စုေပါင္းခ်ီးျမႇင့္ေသာ Regional IELTS Scholarship ျဖစ္ကာ အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ထူးခြ်န္ေက်ာင္းသား ငါးဦး ေ႐ြးခ်ယ္ကာ တစ္ဦးလွ်င္ ၿဗိတိသွ် ေပါင္ ၁၂,၀၀၀ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ […]

Read More