အြန္လိုင္းမွ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား ၿမိဳ႕နယ္သံုးဆယ္ေက်ာ္ ရရွိလာ

Untitled.jpg

အြန္လိုင္းမွ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္သံုးဆယ္ေက်ာ္မွ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

အေရွ႕ပိုင္း ခ႐ုိင္တြင္ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း၊ ဒဂံုေတာင္၊ ဒဂံုေျမာက္၊ ဒဂံုအေရွ႕၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ သဃၤန္းကြ်န္း တို႔၌လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္တြင္ ေက်ာက္တံတား၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ဒဂံု၊ ပန္းဘဲတန္း၊ ဗဟန္း၊ လမ္းမေတာ္၊ လသာ၊ အလံု၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ တို႔၌လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ကမာရြတ္၊ မဂၤလာဒံု၊ မရမ္းကုန္း၊ ေရႊျပည္သာ၊ လိႈင္၊ လိႈင္သာယာ၊ အင္းစိန္ တို႔၌လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို၊ တာေမြ၊ ဒလ၊ ပုဇြန္ေတာင္၊ ဗိုလ္တေထာင္၊ ရန္ကင္း၊ သာေကတ၊ မဂၤလာေတာင္ၫႊန္႔၊ ေဒါပံု တို႔၌လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လိုင္စင္မ်ား ကို ၂၀၁၃ ႏိုဝင္ဘာလမွ စတင္ကာ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေဖာင္ကို www.ycdc.gov.mm တြင္ရယူႏိုင္ၿပီး အဆိုပါ ေနရာမွ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အခ်က္အလက္ စံုလင္မႈအေပၚ မူတည္၍ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ကြာျခားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ လုပ္ငန္းတည္ေနရာ၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္၊ လုပ္ငန္းရွင္ အခ်က္အလက္ အစရွိသည္တို႔ကို ျဖည့္စြက္ေလွ်ာက္ထား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား တြဲပို႔ရန္ေနရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေပးပို႔ ရမည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ အျပင္ အစားအေသာက္လိုင္စင္၊ တည္းခိုခန္း လိုင္စင္၊ ေဘာ္ဒါေဆာင္ လိုင္စင္၊ ယာဥ္ျဖင လွည့္လည္ ေရာင္းခ်ခြင့္ လိုင္စင္၊ ကိုယ္ပိုင္ေစ်းလိုင္စင္၊ ယာယီဇာတ္႐ံု ပါမစ္တို႔ကိုလည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

-ထြန္းထြန္း