မိုဘိုင္းစခန္း(၄၇) ခု ပံုမွန္ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီ ဟုဆို

မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္းနွင့္ ေလဆင္ႏွာေမာင္း တိုက္ခတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာ မိုဘိုင္းစခန္းမ်ားအနက္ (၄၇) ခုပံုမွန္ျပန္လည္ဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

၆.၁၁.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္းႏွင့္ ေလဆင္ႏွာေမာင္း တိုက္ခတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ တယ္လီဖုန္းတိုင္မ်ား က်ိုးပ်က္ခဲ့ရၿပီး အဆိုပါ တိုင္မ်ားတြင္ သြယ္တန္းထားရွိသည့္ ေကာင္းကင္ တယ္လီဖုန္းေကဘယ္လ္ႀကိဳးမ်ား၊ ေကာင္းကင္ ဖိုင္ဘာေကဘယ္လ္မ်ား ျပတ္ေတာက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖိုင္ဘာေကဘယ္လ္မ်ား ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ကနဦးျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္အတြင္း မိုဘိုင္းစခန္း(၃၅)ခုနွင့္ ေတာင္ပိုင္း ခ႐ိုင္အတြင္း မိုဘိုင္းစခန္း(၁၉)ခု၊ စုစုေပါင္း(၅၄) စခန္း ဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၆-၁၁-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ မိုဘိုင္းစခန္း(၃၉)ခု ပံုမွန္ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၇-၁၁-၂၀၁၄ ရက္ေန့ ညေနပိုင္းတြင္ မိုဘိုင္းစခန္း(၄၇) ခု ပံုမွန္ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္ရွိေသာ မိုဘိုင္း(၇) စခန္းကိုလည္း ဆက္သြယ္မႈ ျပန္လည္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္းဆိုသည္။ ထိုသို႔ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေနစဉ္ကာလအတြင္း လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းမ်ား ေခၚဆိုရခက္ခဲမႈ အနည္းငယ္ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက အသိေပးထားသည္။