ကမ႓ာ့တတိယ အႀကီးဆံုး စမတ္ဖုန္း ကုမၸဏီျဖစ္လာသည့္ Xiaomi

xiaomi-miui-6-720x351.jpg

တ႐ုတ္စမတ္ဖုန္း ကုမၸဏီ Xiaomi သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ကုန္ဆံုးမည့္ သံုးလပတ္ ကာလတြင္ စမတ္ဖုန္း ၁၇.၃ သန္း တင္ပို႔ေရာင္းခ် ခဲ့ၿပီးေနာက္ Apple  ႏွင့္  Samsung တို႔၏ေနာက္ တတိယအႀကီးဆံုး စမတ္ဖုန္း ကုမၸဏီအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။

IDC မွ ေဖာ္ျပခ်က္အရ Xiaomi ၏ စမတ္ဖုန္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ လကထက္ ၂၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ Xiaomi ၏ သံုးလပတ္ စမတ္ဖုန္းတင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈ ျမင့္တက္ျခင္းသည္  ၾသဂုတ္လက စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ စမတ္ဖုန္းျဖစ္သည့္ Mi4 ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း IDC မွဆိုခဲ့သည္။

Xiaomi ၏ေအာင္ျမင္မႈသည္ Apple ေရာင္းအားကို မထိခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း ကိုရီးယား စမတ္ဖုန္း ကုမၸဏီ ျဖစ္သည့္ Samsung ကိုမူ အခက္ေတြ႕ ေစခဲ့သည္။ Samsung ၏ကမ႓ာတစ္ဝန္း စမတ္ဖုန္း တင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈသည္ ယခုႏွစ္ တတိယ သံုးလပတ္တြင္ ၇၈ သန္း ရိွေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ တတိယ သံုးလပတ္ထက္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း IDC မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

-ေနာင္ေနာင္
Ref: TechInAsia