သတင္း အတုအေယာင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ app ကုိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ပိတ္ပင္ခဲ့

china-girl-travel-feature-720x460.jpg

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္အနည္းငယ္ခန္႔က တ႐ုတ္အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးသည္ လိင္ကိစၥ အလဲအလွယ္ျပဳ လုပ္ရန္အားလပ္ရက္ အပန္းေျဖ ခရီးတစ္ခုသို႔ ေခၚေဆာင္သြားမည့္ အမ်ိဳးသားကို ရွာေဖြေနလ်က္ရွိသည့္ သတင္း Facebook တြင္ထြက္ေပၚလာသည္။ ထို႔ေနာက္ ၎သတင္းသည္ လုပ္ႀကံဖန္တီးထားသည့္ သတင္းတစ္ပုဒ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ InTouch Today မွေဖာ္ျပခ်က္အရ က်ဴပန္အမည္ရသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ခရီးသြားေဖာ္ ရွာေဖြရန္အတြက္ Douban ႏွင့္ Tianya ကဲ့သို႔ ေဒသတြင္း ဖိုရမ္မ်ားတြင္ post တင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ post တြင္ က်ဴသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိဘဲ စာဖတ္သူ အမ်ားစုက နားလည္မႈ လြဲသြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ မိန္းကေလးကို ဆက္သြယ္သည့္ သူမ်ားကို သူမက ၎အေနျဖင့္ WeChat သုိ႔မဟုတ္ QQ ကိုအသုံးျပဳေလ့ မရွိေၾကာင္း၊ ၎၏ Youjia ရွိ account အမည္ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ မိန္းကေလးသည္ ခရီးသြားေဖာ္ ရွာေဖြရန္အတြက္ Reddit ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ post တင္ခဲ့ၿပီး   ခရီးသြားေဖာ္ ဟု အမည္ရသည့္ စကားလုံးအား ဘာသာျပန္ အခ်က္အလက္ လြဲမွားခဲ့ရာမွ ယခုကဲ့သို႔ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎မိန္းကေလး၏ post ကုိတ႐ုတ္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံရွိ မီဒီယာမ်ား ေတြ႕ရွိသည့္အခါ သတင္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည့္အျပင္ လူသိမ်ားေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာ သတင္းဆုိက္မ်ားကလည္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အင္တာနက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ႐ုံးကရွန္ဟိုင္း အေျခစိုက္ Youjia ကုမၸဏီအား ပိတ္သိမ္းရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း Shanghai Daily မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၎ Youjia လူမႈေရး မီဒီယာသည္ ေၾကာ္ျငာ အစီအစဥ္အတြက္ ခ်ဲ႕ကားေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အင္တာနက္ သတင္းအခ်က္အလက္႐ုံးမွ ထုတ္ျပန္သြားခဲ့သည္။

-စိုးထက္
Ref: TechinAsia