နည္းပညာလုပ္ငန္းငယ္မ်ား စတင္ လည္ပတ္ႏိုင္ေရး MCC က ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးရန္ စီစဥ္

Update-News_5.jpg

Myanmar Computer Company (MCC) သည္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ နည္းပညာလုပ္ငန္းငယ္မ်ား စတင္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ စီအီးအိုျဖစ္သူ ေဒၚေခ်ာခင္ခင္က ေျပာသည္။

”စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ကိုင္ခ်င္သူေတြ၊ ပိုင္အိုးနီးယားျဖစ္ခ်င္သူေတြကို လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ စတင္ေထာက္ပံ့ေပးမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။ အမ်ားႀကီးရယ္လို႔ မဟုတ္ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း မွာ ျပည္တြင္းက ကုမၸဏီႀကီးေတြကလည္း ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ သြားတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္လာႏိုင္တာပဲ” ဟု ေဒၚေခ်ာခင္ခင္က ဆိုသည္။

နည္းပညာလုပ္ငန္းငယ္မ်ား စတင္ႏိုင္ရန္ ေငြေၾကးမည္မွ် ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ကို MCC အေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသာ္လည္း အိုင္ဒီယာ အေပၚမူတည္ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု ေဒၚေခ်ာခင္ခင္က ဆိုသည္။

MCC အေနျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ အက္ပလီေကးရွင္းျပပြဲမ်ားကို က်င္းပေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းအစီအစဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ပံ့ေငြေပး အပ္မည့္ နည္းပညာလုပ္ငန္းငယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းကိုမူ အဆုိပါအစီအစဥ္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အစီအစဥ္အေနျဖင့္ လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ၾကမည့္ လူငယ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္မွ ဦးစီး၍ ႐ံုးခန္းတည္ေနရာမ်ား ခ်ထားေပးႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္လ်က္ရွိ သည္ဟု သိရသည္။