၂၀၁၄ ခုႏွစ္ LCD TV တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈတြင္ Samsung ႏွင့္ LG ဦးေဆာင္ခဲ့

10991247_10152729672842825_7729489324688745867_n.jpg

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ LCD TV တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈတြင္ Samsung ႏွင့္ LG တို႔သည္ ကမ႓ာ့ေစ်းကြက္ရွယ္ယာ ၂၂.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၁၄.၉ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေၾကာင္း Witsview သုေတသနအဖြဲ႕မွ အစီရင္ခံစာ တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီႏွစ္ခု၏ LCD TV တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈသည္ ယမန္ႏွစ္ထက္ ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ Samsung ႏွင့္ LG တို႔၏ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၁၄.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၁၄.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီးရိွခဲ့သည္။

LCD TV တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၅.၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး အေရအတြက္အားျဖင့္ စုစုေပါင္း ၂၁၅ သန္းရိွခဲ့သည္။ ေျမာက္အေမရိက၏ စီးပြားေရး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာျခင္းႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ TV အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ plasma display မ်ားတြင္ အစားထိုးမႈတို႔ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာ ျမင့္တက္လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ကမ႓ာ့ေစ်းကြက္ရွယ္ယာတြင္ Sony က အေရအတြက္ ၁၄.၆ သန္းျဖင့္ တတိယေနရာ၌ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ေသာ TCL, Hisense, Skyworth ႏွင့္ Konka တို႔မွာ ထိပ္ဆံုး ၁၀ ခုစာရင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ကယ္လီဖိုးနီးယား အေျခစိုက္ Vizio မွာလည္း ေစ်းကြက္ရွယ္ယာ ၃.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အဆင့္ ၈ တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဂ်ပန္၏ Sharp မွာ ၃.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အဆင့္ ၁၀ တြင္လည္းေကာင္း ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။

Ref: CNET