Battery Life Magic Pro (iOS)

2.jpg

iOS Device မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း သံုးစဲြႏိုင္မည့္ Battery App တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဘက္ထရီအားသြင္းသည္ မွတ္တမ္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းေပးထားမည္ျဖစ္သည္။ Battery Life Magic Pro App သည္ သင့္ ဘက္ထရီသက္တမ္းကို ပိုေကာင္းေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဘက္ထရီ၏ အရည္အေသြး က်ဆင္းမႈကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ App တစ္ခုျဖစ္သည္။

အဆိုပါ App ကို iTunes တြင္ ယခင္က ကန္ေဒၚလာ ၀.၉၉ ေပးသြင္းမွသာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါမွာေတာ့ အခမဲ့ Download ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးထားသည္။ အခမဲ့ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။