ျမန္မာေဆာ့ဖ္၀ဲႏွင့္ မိုဘိုင္း App မ်ား တစ္ေနရာတည္း ျမင္ေတြ႔ရမည့္ AppExpo 2015

appexpo_logo1.jpg

AppExpo 2015 ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ႏွင့္ ၂၀ ရက္ေန႕မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ MICT park အတြင္းရွိ ပင္မေဆာင္တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

AppExpo ဆိုသည္မွာ ယခုမွစတင္သည့္  ျမန္မာ software house မ်ား၊ developer မ်ား၏ ထုတ္ကုန္သစ္၊ စိတ္ကူးသစ္မ်ား ကို လူထု၊ မီဒီယာ၊ ေစ်းကြက္၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားႏွင့္ ေပါင္း  ကူးေပးရန္၊ မိတ္ဆက္ေပးရန္၊ တိုးတက္လာေစရန္ရည္ရြယ္ထားသည့္ Software and mobile apps ျပပြဲသီးသန္႕ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိထားသည္။ “လက္ရွိအခ်ိန္မွာ AppExpo 2015 အျဖစ္ တတိယအႀကိမ္ ျပဳလုပ္က်င္းပေတာ့မွာျဖစ္ၿပီး ၂ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ရယူထားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို ဆက္လက္ထိမ္းသိန္းသြားႏိုင္ဖို႕အတြက္ မ်က္ႏွာသစ္ လူငယ္ေတြ လုပ္ငန္းေတြ ရဲ႕ထုတ္ကုန္သစ္ေတြကို ဆက္လက္ စုစည္းျပသသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အင္အားႀကီးမားတဲ့ IT လုပ္ငန္း ေတြရဲ႕ထုတ္ကုန္ေတြရဲ႕ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈေတြကိုလဲ တပါတည္းေပါင္း စပ္ေလ့လာ ႏိုင္ဖို႕အျပင္ အသစ္ အသစ္ေသာ ထုတ္ကုန္သစ္ေတြနဲ႕လည္းေကာင္းတို႕ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ၊ ကုိယ့္ရဲ႕ေန႕ စဥ္ဘ၀ရဲ႕အစိတ္အပိုင္းေတြကို ဘယ္လို ပံ့ပိုးႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေတြကိုေလ့လာရႏိုင္ဖို႕ပါ” ဟု AppExpo 2015 မွတာ၀န္ရွိသူ ကေျပာၾကားသည္။

“ဘီလီယံေဒၚလာ စိတ္ကူးေတြရဲ႕စတင္ရာ၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈတို႕အတြက္ အားျပဳရာ၊ ရိုးသားတဲ့ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုး ျပသရာ ျပပြဲတစ္ခုအျဖစ္ ျမန္မာလူထုကို တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္း အက်ိဳးျပဳႏိုင္ဖုိ႕အတြက္၊ industry attention ရရွိေစဖို႕ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။  AppExpo ျပပြဲမ်ားကို YangonHeartz Media မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး စီစဥ္က်င္းပလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။