အင္တာနက္ ဂ်ာနယ္မိုဘုိင္း App iOS Version ထြက္ရွိ

Internet-Journal-app-1.jpg

ျပည္တြင္းထုတ္ နည္းပညာဂ်ာနယ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အင္တာနက္ဂ်ာနယ္ မိုဘိုင္း Application iOS Version 1.0 ကို ထုတ္လုပ္လုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ Internet Journal Application ကို ေရးသားသည့္ Information Matrix ကုမၸဏီမွ သိရသည္။

Internet Journal App ျဖင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ နည္းပညာဆုိင္ရာ သတင္းမ်ား၊ အိုင္တီႏွင့္ အီလက္ထရြန္းနစ္ ဆုိင္ရာ ထုတ္ကုန္သစ္ သတင္းမ်ား၊ မိုဘိုင္းဖုန္း သတင္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို မိုဘုိင္းဖုန္းမွတဆင့္ အလြယ္တကူ ဖတ္႐ႈႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး App ျဖင့္ Local, International, Product, Article, App of the Day,  Download, How to စသည့္ က႑မ်ားအလိုက္ ရွာေဖြဖတ္႐ႈ ေလ့လာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ App ကို Apple App Store မွ အခမဲ့ရယူ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး App ၏ ဖိုင္အရြယ္အစား 0.7 MB ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ၎ App ကို iPhone, iPad, iPod Touch စသည့္ iDevices မ်ားျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး iOS Version 7.0 ႏွင့္အထက္တြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳ ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အင္တာနက္ဂ်ာနယ္ မိုဘုိင္း Application ၏ Android Version ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္ျဖန္႔ခ်ိ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ iOS Version အားထပ္မံ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။