ကန္ေဒၚလာ ၈၄၈ သန္း အသုံးျပဳ၍ ဆိုလာစက္႐ုံ တည္ေဆာက္ရန္ Apple စီစဥ္

duratrack.jpg

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ အနည္းငယ္ခန္႔က Apple သည္ ကယ္လီဖိုး နီးယားျပည္နယ္ မြန္တာေရးေဒသတြင္ First Solar ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေျမဧက ၁,၃၀၀ ၌ ကန္ေဒၚလာ ၈၄၈ သန္းအသုံးျပဳ၍ အႀကီးမားဆုံး ဆိုလာစက္႐ုံ တည္ေဆာက္သြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ တင္မ္ကြတ္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါစက္႐ုံမွ ထြက္ရွိေသာ စြမ္းအင္သည္ Apple ၏ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ ကူပါတီႏိုရွိ ႐ုံးခ်ဳပ္၊ နယူးဝါ့ခ္ၿမိဳ႕ရွိ data စင္တာအျပင္ ကယ္လီဖိုးနီးယားရွိ Apple ႐ုံးႏွင့္ စတိုး ၅၂ ခုကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးသြား မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ Apple ကုမၸဏီအတြက္ အေရးပါသည့္ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈကိုလည္း သက္သာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္မ္ကြတ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎ဆိုလာ စီမံကိန္းသည္ မြန္တာေရး ေဒသရွိေျမဧက ၇၃,၀၀၀ ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ကယ္လီဖိုးနီယား ေျမယာစီမံကိန္းမွ အစီအစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဆိုလာစီမံကိန္းသည္ ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္သုိ႔ ဆိုလာစြမ္းအင္ မီဂါဝပ္ ၁၃၀ အထိ ထုတ္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အိမ္အလုံးေရ ၅၀,၀၀၀ ကိုစြမ္းအင္ လုံေလာက္စြာ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး ဆိုလာစက္႐ုံကို ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ First Solar ကုမၸဏီ၏ရွယ္ယာ ေစ်းႏႈန္းမွာလည္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဆယ္လီဂ်ဴဝဲလ္သည္ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ Joshua Tree ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ အနီးရွိ Desert စင္တာတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၅၅၀ မီဂါဝပ္အထိ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေပးမည့္ Desert  Sunlight  စီမံကိန္းအခမ္းအနားကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ First Solar ကုမၸဏီမွ တည္ေဆာက္မည့္ ၎စီမံကိန္းသည္လည္း ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္ရွိ အိမ္ရာ ၁၆၀,၀၀၀ ကိုစြမ္းအင္ လုံေလာက္စြာ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: USAToday