၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ Android Wear စမတ္နာရီ ၇၂၀,၀၀၀ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့

moto-360-classic-630.jpg

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က Google ၏ Android Wear OS အသုံးျပဳထားေသာ စမတ္နာရီ ၇၂၀,၀၀၀ သာေရာင္းခ် ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း Canalys သုေတသန ကုမၸဏီမွ ထုတ္ျပန္သြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ ေစ်းကြက္တြင္ ပမာဏ နည္းပါးစြာရွိသည့္ Android Wear စမတ္နာရီအတြက္ ဆိုးရြားလွသည့္ ကိန္းဂဏန္း မဟုတ္ေသာ္လည္း  ဝတ္ဆင္ႏိုင္သည့္ နည္းပညာ ထုတ္ကုန္စုစုေပါင္း အလုံးေရ ၄.၆ သန္းေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အလြန္တရာ နည္းပါးေနသည္။ လက္ရွိတြင္ Android Wear သည္ ဝတ္ဆင္ႏိုင္သည့္  နည္းပညာ ထုတ္ကုန္ေစ်းကြက္၌ တြင္က်ယ္မႈ မရွိေသးသလို ဘက္ထရီ သက္တမ္းမွာလည္း တစ္ရက္ခန္႔သာ အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး app မ်ားစြာအသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း Motorola  မွထုတ္လုပ္ေသာ Moto 360 သည္ Android Wear ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး ျဖစ္လာသလို LG ၏ G Watch R သည္လည္း ယခင္ထြက္ရွိထားသည့္ စမတ္နာရီထက္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ Samsung အေနျဖင့္ Android Wear OS အသုံးျပဳထားေသာ Gear စမတ္နာရီမ်ားကို သုံးစြဲသူမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း Canalys ကုမၸဏီမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref: Engadget