အေျခခံပညာ စာေမးပဲြမ်ား ပံုမွန္ထက္ ေနာက္က်မည္

20140825_101853.gif

အေျခခံပညာ ေလးတန္းႏွင့္ ရွစ္တန္း၊ ဆယ္တန္း စာေမးပဲြမ်ားမွလဲြ၍  အေျခခံပညာအတန္းမ်ား အားလံုး စာေမးပဲြ ေျဖဆိုရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တတိယပတ္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အမွတ္(၃) အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုးသိုက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စတုတၱတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း စာေမးပဲြမ်ားကို ခ႐ိုင္ႏွင့္တိုင္းမွ ေမးခြန္းထုတ္၍ စာေမးပဲြမ်ား စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံေက်ာင္းေပါင္းသံုးေသာင္းခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“စာေမးပဲြေျဖဆိုရက္ကို ေစာၿပီး စစ္ေဆးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္က်ၿပီး စစ္ေဆးမွာျဖစ္တယ္။ ရက္ေရႊ႕လိုက္တာေပါ့။ ေလးတန္းနဲ႔ ရွစ္တန္းေျဖၿပီးမွ ႏွစ္တန္းတို႔၊ သံုးတန္းတို႔၊ ငါးတန္းတို႔၊ ခုႏွစ္တန္းတို႔ ေျဖၾကရမွာျဖစ္တယ္။ ကုိးတန္းကေတာ့ မတ္လထဲ ဆယ္တန္းေျဖတဲ့ လထဲကို ေနာက္ေရာက္သြားမယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စတုတၱတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း စာေမးပဲြေျဖဆိုရက္ကို ေၾကညာထားသည့္္အတိုင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ၁၉ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ ပံုမွန္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္အတန္းမ်ားကို ၎တို႔ေျဖဆိုၿပီးေနာက္ ပိုင္းမွ  အတန္းၿပီးဆံုးျခင္း စာေမးပဲြမ်ားကို စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။