Weather Now (iOS)

2.jpg

Weather Now ဆိုသည့္ App သည္ မိမိေနထိုင္သည့္ ေနရာ၏ ရာသီဥတု ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား၊ ရာသီဥတုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္သည့္ App တစ္ခု ျဖစ္သည္။ Home Screen တြင္ လက္ရွိေနထိုင္သည့္ ေနရာ၏ အခ်ိန္ ရာသီဥတု အစရွိသည္တို႔ကို 3D ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ App ကို ယခင္က အသံုးျပဳခြင့္အတြက္ iTunes တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၂.၉၉ ေပးသြင္းရၿပီး၊ ယခုအခါမွာေတာ့ အခမဲ့ Download ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးထားသည္။ iOS Version 7.0 တြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Download ျပဳလုပ္ရမည့္္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာလာည္း 54.5MB ခန္႔သာ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ Download ရယူလုိသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။