အခ်စ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Sticker ကို ျပည္တြင္း သံုးစြဲသူမ်ား ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိဟု Viber က ေ်ျပာဆို

V-Day-Infographic-Lores.jpg

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း Viber အသံုးျပဳသူမ်ားအၾကား Sticker ၂၂ သန္းေက်ာ္ကို အျပန္အလွန္ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်စ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Sticker ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Viber အသံုးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ အျပန္အလွန္ေပးပို႔ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း Viber က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

၎တုိ႔၏ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးေသာ Sticker ၁၀ခု၌ အခ်စ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Sticker ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။ Viber အေနျဖင့္ ၎တို႔ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ် ခဲ့သည့္ Sticker မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူ၍ ယခုကဲ့သုိ႔ သတင္းထုတ္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အခ်စ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Sticker ေရာင္းခ်မႈကို ႏိုင္ငံ ၁၀ ႏိုင္ငံ၌ Viber က စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္တမ္း၌ စပိန္ႏိုင္ငံသည္ အခ်စ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Sticker ၇ မ်ိဳးကို အသံုးျပဳ၍ ထိပ္ဆံုးေနရာ သို႔ ေရာက္ေနခဲ့ၿပီး ဒုတိယေနရာ၌ အီတလီႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔က ရပ္တည္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စပိန္ႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံတို႔ေနာက္၌ ဘရာဇီး၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဂ်ာမနီတို႔က ရပ္တည္ေနၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အခ်စ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Sticker ကို လံုး၀ အသံုးျပဳေလ့မရွိေၾကာင္း Viber က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး Sticker ၁၀ အနက္ အခ်စ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Sticker ၂ ခု ပါဝင္ေနသည္ဟုလည္း Viber က ေျပာဆိုထားခဲ့သည္။

Viber သည္ Rakuten ကုမၸဏီအုပ္စု၏ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၃ ႏိုင္ငံတြင္ ပံုမွန္အသံုးျပဳသူ သန္း ၅၁၆ ေက်ာ္က အသံုးျပဳေနၾကသည္ဟု သိရသည္။