မိုဘိုင္းဘဏ္စနစ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၅၁ ေနရာတြင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီးျဖစ္

10670269_837519666291359_1411073867417758557_n.jpg

သမဝါယမဘဏ္မွ မုိဘိုင္းဘဏ္စနစ္ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ကိုယ္စားလွယ္ (Mobile Agent) ၅၁ ေနရာတြင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သမဝါယမဘဏ္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ EASi Mobile Agent စနစ္မွာ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ေငြလႊဲျခင္း၊ ေငြလႊဲထုတ္ယူျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဘဏ္မွေငြလႊဲျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက Fax အသံုးျပဳ ခ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး EASi Mobile Agent မ်ားမွတစ္ဆင့္ လႊဲမည္ဆိုပါက အခေၾကးေငြေပးစရာမလိုေၾကာင္း သိရသည္။

EASi Mobile Agent ျဖင့္ ေငြလႊႊဲျခင္းကို သမဝါယမဘဏ္၏ ဘဏ္ခြဲတိုင္းႏွင့္ EASi Mobile အမွတ္တံဆိပ္ပါ ဆိုင္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။