ခ်စ္သူခင္သူမ်ားအား အေပးခ်င္ဆံုး ကားအမ်ိဳးအစားအေၾကာင္း motors.com.mm မွ စစ္တမ္းေကာက္ယူ

10448787_615927645185989_4946733546870049045_n.jpg

ခ်စ္သူခင္သူမ်ားအား အေပးခ်င္ဆံုး ကားအမ်ိဳးအစားအေၾကာင္း motors.com.mm မွ စစ္တမ္းေကာက္ယူ လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ခ်စ္သူမ်ားေန႔အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ အစီအစဥ္အျဖစ္ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကုိ Motors.com.mm က ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ခ်စ္သူမ်ားေန႔တြင္ မိမိ၏ခ်စ္သူ၊ ခင္သူအား လက္ေဆာင္အျဖစ္ အေပးခ်င္ဆုံး ကားအမ်ဳိးအစားအေၾကာင္းကုိ အဓိကထား ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ Motors.com.mm ၏ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ အထူးစစ္တမ္းအရ ေျဖဆုိသူ ၃၁ ရာခုိင္ႏႈန္းက ဂ်ာမန္ထုတ္ ဇိမ္ခံကား BMW 3 Series ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။ BMW 3 Series ကုိ ေရြးခ်ယ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ဇိမ္ခံကား အမ်ဳိးအစားျဖစ္ျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး စနစ္မ်ားပါဝင္ျခင္း၊ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ျခင္းေၾကာင့္ဟု ေျဖဆုိၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

လက္ေဆာင္အျဖစ္ အေပးခ်င္ဆုံး ဒုတိယေျမာက္ကားအျဖစ္ ဂ်ပန္ကားတစ္စီးျဖစ္သည့္ Honda CR-V ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ Honda CR-V သည္ လမ္းအမ်ဳိးအစားမေရြး အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္း၊ အရြယ္အစား ႀကီးမားေသာ သာမန္ SUV မ်ားထက္ အနည္းငယ္ေသးငယ္သည့္အတြက္ မိန္းကေလးအခ်ဳိ႕၏ ႏွစ္သက္မႈကုိ ရရွိထားျခင္းေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖဆုိထားသည္။ ကမာၻေက်ာ္ ၿပဳိင္ကား Ferrari LaFerrari ကုိ ေျဖဆုိသူ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းက တတိယေျမာက္လက္ေဆာင္ အေပးခ်င္ဆုံး ကားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ၾကၿပီး နာမည္ႀကီး ၿပဳိင္ကားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ေဆာင္မေပးခ်င္ဘဲ ကုိယ္တုိင္သာ ေမာင္းႏွင္ခ်င္ေၾကာင္း ေျဖဆုိသူအမ်ားစုက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္ဟု သိရသည္။

ပူးတြဲတတိယေျမာက္လက္ေဆာင္ အေပးခ်င္ဆုံးကားအျဖစ္ ေျဖဆုိသူ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၏ ေရာင္းအားအေကာင္းဆုံး ကားျဖစ္သည့္ Toyota Corolla ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ အျခား အမ်ဳိးအစားမ်ားထက္ ဆီစားသက္သာျခင္း၊ ေငြေၾကးေခၽြတာႏုိင္ျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေစ်းကြက္အေနအထားႏွင့္ ကုိက္ညီျခင္းေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားစုက ေျဖဆုိၾကသည္ ဟုဆိုသည္။ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ စစ္တမ္းကုိ Offline/Online ပုံစံႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေျဖဆုိသူဦးေရ ၂၀၀ ေက်ာ္က ေျဖဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ ကမာၻေက်ာ္ ၿပဳိင္ကား Ferrari LaFerrari ၊ ဂ်ာမန္ထုတ္ ဇိမ္ခံကား BMW 3 Series ၊ ဂ်ပန္ SUV ကားတစ္စီးျဖစ္သည့္ Honda CR-V ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၏ ေရာင္းအားအေကာင္းဆုံးကားျဖစ္သည့္ Toyota Corolla တုိ႔ကုိ စံအျဖစ္ထားရွိ ေရြးခ်ယ္ေစခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါစစ္တမ္းကုိ အမ်ဳိးသား ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အမ်ဳိးသမီး ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေျဖဆုိခဲ့ၿပီး အသက္ (၂၀ -၂၅) ႏွစ္အတြင္း ေျဖဆုိသူ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အသက္ (၂၅ – ၃၀) ႏွစ္အတြင္း ေျဖဆုိသူ ၂၇ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အသက္ (၃၀ – ၃၅) ႏွစ္အတြင္း ေျဖဆုိသူ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အသက္ ၄၀ အထက္ ေျဖဆုိသူ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အသက္ (၂၀) ႏွစ္ေအာက္ ေျဖဆုိသူ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။