MPT ၏ 3G ကြန္ရက္ပမာဏ ယခုႏွစ္မတ္လကုန္တြင္ လက္ရိွထက္ ၃ ဆ ျမင့္တက္လာမည္

DSCF4630.jpg

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ 3G ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ လႊမ္းၿခံဳမႈမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္း၌ ယခုလက္ရိွထက္ ၃ ဆပိုမုိ မ်ားျပားလာေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း (MPT) မွ သတင္းရရိွသည္။

MPT သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ ဆက္သြယ္ေရးစခန္း အေရအတြက္ကုိ ယခုႏွစ္ မတ္လကုန္တြင္ လက္ရိွထက္ ႏွစ္ဆျမင့္တက္လာေစရန္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွ စတင္ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္၏ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ အင္အားကို ရက္သတၱပတ္ ေျခာက္ပတ္အတြင္း၌ ၃ ဆတက္လာေစရန္အတြက္ အၿပီးသတ္လုပ္ကုိင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္သည္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း ၃ ဆျမင့္တက္လာမည္ဆုိပါက ျပည္တြင္း တယ္လီဖုန္း သံုးစဲြသူမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္က ဆက္သြယ္ရခက္ခဲသည့္ ဖုန္းလုိင္းမ်ား က်ပ္တည္းသည့္ ျပႆနာနွင့္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈ ျမန္ႏႈန္းမ်ား ေႏွးေကြးျခင္းတုိ႔အား ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္မည္ဟု MPT မွ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ဆုိသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္မွစတင္၍ ရန္ကုန္နွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေဒသမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္ 3G ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ျမွင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ကို လာမည့္လအတြင္း၌ အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု MPT ၏ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။