ကြယ္လြန္သြားသူ၏ account အား တစ္စုံတစ္ဦးမွ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မည့္ feature ကို Facebook မိတ္ဆက္

10848926_10152719565632825_6018533914758919182_o.jpg

သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ေသဆုံးသြားသည့္အခါ ၎တို႔၏ account မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ တစ္္စုံတစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ထားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကာသပေတးေန႔က Facebook မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခင္က Facebook သည္ ေသဆုံးသြားသည့္ သုံးစြဲသူမ်ား၏ account မ်ားကို အမွတ္တရအျဖစ္ ထားရွိေပးထားေသာေၾကာင့္ မည္သူမွ် ဝင္ေရာက္အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားစြာ အလိုရွိသည့္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ယခု feature ကို စတင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Facebook မွ ဆိုခဲ့သည္။ အဆိုပါ feature ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ စတင္ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး Facebook သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ ေသဆုံးသြားၿပီးေနာက္ account ကို တစ္စုံတစ္ေယာက္ထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ “Legacy contact” ကိုေ႐ြးခ်ယ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ လႊဲေျပာင္းခံထားရသူ တစ္ေယာက္သည္ account တြင္ profile picture ႏွင့္ cover photo တို႔ကို update ျပဳလုပ္ျခင္းအျပင္ friend request အသစ္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ ၎တို႔ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္တြင္ facebook account မ်ားကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းႏို္င္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ feature ကို အသုံးျပဳလုိသူမ်ားသည္ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚရွိ Settings ရိွ security တြင္ legacy contact ၌ account ထိန္းခ်ဳပ္မည့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ နာမည္ကို ႐ိုက္ထည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သုံးစြဲသူအေနျဖင့္ ၎ကြယ္လြန္သည့္အခါ account ကိုဖ်က္သိမ္းလိုလွ်င္လည္း legacy contact ရွိ box တစ္ခုကို အမွန္ျခစ္ ေပးထားႏိုင္သည္။

သုံးစြဲသူမ်ားက ၎တို႔၏ account မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံထားရသူသည္ account ပိုင္ရွင္ေသဆုံးသြားမွသာ Facebook မွ သတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ သတိေပးမႈမ်ားကို Facebook မွ ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: ABCNews