ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ေသာ Newings ဟန္းဆက္မ်ား ေစ်းကြက္ ဝင္ေရာက္

11001888_10204148412130395_1059202977934175484_n.jpg

Myanmar Newings Communication Co.,LTD မွ တရားဝင္တင္သြင္းသည့္ Newings အမည္ျဖင့္ ဟန္းဆက္မ်ား ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေၾကာင္းသိရသည္။

CDMA 800MHz အတြက္ လိုင္းဆြဲအားေကာင္းမြန္ၿပီး ျမန္မာစာျဖင့္ မက္ေဆ့ ပို႔/ဖတ္ႏိုင္ေသာ Keypad ဟန္းဆက္မ်ား၊ WCDMA အတြက္ 3G Network ကို အျပည့္အဝ ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ဆင္းမ္ကတ္ ႏွစ္မ်ိဳး (2G/3G) တစ္ၿပိဳင္နက္ အသံုးျပဳႏိုင္ကာ Facebook ပါ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ Keypad ဟန္းဆက္မ်ား ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ကုမၸဏီမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး CDMA 800MHz, WCDMA, GSM သံုးမ်ဳိး အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ V-840 ေမာ္ဒယ္(Dual Sim) စမတ္ဖုန္းကိုလည္း ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး 2G ႏွင့္ 3G Network ကို အျပည့္အဝ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေရာင္းခ်မည့္ ဟန္းဆက္မ်ားအားလံုးကို အာမခံအေနျဖင့္ (Official Warranty) ၁၂ လ ပါရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ဟန္းဆက္မ်ားအတြက္ Service Centre ကို Myanmar Newings Communication Co.,LTD တည္ရွိရာ အမွတ္(၆၀၂)၊ တပင္ေရႊထီးလမ္း၊ စက္မႈဇံု (၇)၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း-၀၉ ၃၀၂၂ ၉၉၁၉ႏွင့္ ဖုန္း-၀၉၉၇၂၀၄၁၁၁၁ ၌ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။