၂၀၁၅ ခုႏွစ္၏ အေကာင္းဆံုး laptop (၅) မ်ိဳး

cover.jpg

စြမ္းေဆာင္ရည္ အေကာင္းဆံုး laptop

Apple MacBook Pro with Retina Display (2013, 15-inch screen)

တန္ဖိုး – $1,629.99 – $1,749.47

အားသာခ်က္ ။ ။ Apple ၏ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ Retina MacBook Pro တြင္ Wi-Fi, Thunderbolt, SSD, graphics card ႏွင့္ CPU စသည္တို႔ကိုအဆင့္ျမႇင့္တင္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ laptop ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မွာအလြန္လ်င္ျမန္ၿပီးဘက္ထရီသက္တမ္းကလည္းပိုမိုေကာင္းမြန္သည္။

အားနည္းခ်က္ ။ ။ အတြင္းပိုင္းအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားကိုသာ ျပဳလုပ္ထားၿပီးေဒၚလာ ၁,၉၉၉ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းကအလြန္ေစ်းႀကီးသည္ဟုဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

ဘက္ထရီသက္တမ္းအေကာင္းဆံုး laptop

Apple MacBook Air (13-inch)

တန္ဖိုး – $905.00 – $938.99

အားသာခ်က္ ။ ။ Apple ၏ ၁၃ လက္မ MacBook Air တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ CPU ကိုအေသးစားအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ၎ကိုယခင္ေမာ္ဒယ္ထက္ ေဒၚလာ ၁၀၀ ေစ်းေလွ်ာ့ထားကာ ၉၉၉ ေဒၚလာျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

အားနည္းခ်က္ ။ ။ Touchscreen ႏွင့္ resolution ျမင့္မားသည့္ display စသည့္ feature သစ္မ်ားမပါဝင္ေပ။ ထို႔အျပင္ ၎၏ ဒီဇိုင္းကိုလည္းultrabookမ်ားကအမီလိုက္လာႏိုင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

အေကာင္းဆံုး Windows tablet

Microsoft Surface Pro 3

တန္ဖိုး – $775.99 – $799.00

အားသာခ်က္ ။ ။ Surface Pro 3 သည္ ယခင္ဗားရွင္း ႏွစ္မ်ိဳးထက္ ပါးလႊာၿပီးေပါ့ပါးသည္။ အရြယ္ႀကီးမားသည္ ၁၂ လက္မ display ႏွင့္ ျမင့္မားသည့္ screen resolution ကိုေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ Kickstand သစ္ကိုလည္းအလြယ္တကူအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ Keyboard ကာဗာကလည္းအေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးရိွသည္။ Surface Pro 3 ကိုဒီဂ်စ္တယ္ေဘာပင္ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အဆင့္ျမႇင့္ထားသည္။ Laptop ေနရာတြင္ အစားထိုးႏိုင္မည့္ tablet ျဖစ္သည္။

အားနည္းခ်က္ ။ ။ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ Keyboard ကာဗာကိုသီးသန္႔ ဝယ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ ဒီဂ်စ္တယ္ေဘာပင္ အတြက္ သိမ္းဆည္းရန္ေနရာမပါဝင္ေပ။ ထုိ႔အျပင္ Surface Pro 3 ကိုေပါင္ေပၚတင္ၿပီးအသံုးျပဳရာတြင္ အဆင္ေျပျခင္းမရိွေပ။

အေကာင္းဆံုး Chromebook

Toshiba Chromebook 2

တန္ဖိုး -$329.00 – $389.00

အားသာခ်က္ ။ ။ Toshiba Chromebook 2 တြင္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ 1080p screen ပါဝင္သည္။ Chrome OS ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မွာအလြန္ေကာင္းမြန္ၿပီး full-size SDXC card slot ႏွင့္ လ်င္ျမန္သည့္ 802.11ac အျပင္ အသံအရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ စပီကာမ်ားကိုထည့္သြင္းေပးထားသည္။

အားနည္းခ်က္ ။ ။ ဘက္ထရီသက္တမ္းမွာ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားထက္ တိုေတာင္းသည္။

အေကာင္းဆံုးportable gaming laptop

Lenovo Y50 Touch 4K

တန္ဖိုး $1,122.30 – $1,156.99

အားသာခ်က္ ။ ။ Lenovo Y50 Touch 4K တြင္ ေခတ္ေပၚ ဂရပ္ဖစ္ကတ္အျပင္ touchscreen ႏွင့္ 4K resolution ကိုအသံုးျပဳထားသည္။

အားနည္းခ်က္ ။ ။ 4K display က ယခင္ 1080p ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း mid-level GPU ေၾကာင့္ ဂိမ္းမ်ားကို 4K resolution ျဖင့္ ကစားႏိုင္ျခင္းမရိွေပ။

Ref: CNET