တ႐ုတ္ဟက္ကာမ်ားက Forbes ဝက္ဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ malware မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ဟုဆို

10421455_10152715594462825_420734521796626300_n.jpg

တ႐ုတ္ဟက္ကာမ်ားသည္ နာမည္ေက်ာ္ သတင္းဆိုက္ျဖစ္သည့္ Forbes.com မွတစ္ဆင့္ အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ ဆိုက္ကိုလည္ပတ္ၾကည့္႐ႈသူမ်ားထံ ပစ္မွတ္ထားကာ malware ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဆိုင္ဘာလံုၿခံဳေရး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

iSIGHT Partners ႏွင့္ Invincea မွ သုေတသီမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အဆိုပါ တိုက္ခိုက္မႈသည္ အနည္းဆံုး ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၎ထက္ပိုမိုၾကာျမင့္သည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ဖြယ္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။ ဟက္ကာမ်ားသည္ Forbes ထံ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈသူမ်ားက ဆိုက္ကို ၾကည့္႐ႈျခင္းမျပဳမီ ျပသသည့္ “Thought of the Day” အဆိုအမိန္႔တစ္ခုႏွင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည့္ Adobe Flash ရိွ မျပဳျပင္ရေသးေသာ အားနည္းခ်က္ကို အသံုးခ်ကာ တုိက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ Internet Explorer ရိွ “0-day” အားနည္းခ်က္ကို အသံုးခ်ကာ Windows ဗားရွင္းသစ္မ်ား အသံုးျပဳထားသည့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားထံ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ လံုၿခံဳေရး အားနည္းခ်က္ႏွစ္ခုကို ယခုအခါ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရိွ operating system မ်ားေပၚတြင္ အသံုးျပဳေနၾကသည့္ Firefox ႏွင့္ Chrome browser မ်ားတြင္ အဆိုပါ လံုၿခံဳေရး အားနည္းခ်က္ မရိွေၾကာင္း iSIGHT Partners မွ စီနီယာ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ စတိဗ္ဝါ့ဒ္က NBC News ထံ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Forbes ထံသို႔ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈသူမ်ားသည္ malware မ်ား ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈအေရအတြက္ အလြန္နည္းပါးဖြယ္ရိွေၾကာင္း ဝါ့ဒ္က ဆိုခဲ့သည္။ ၎ malware ၏ ဇစ္ျမစ္မွာ တ႐ုတ္ဟက္ကာမ်ားထံမွ ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ ပစ္မွတ္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အမည္ကို ဆိုက္ဘာ သုေတသီမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရိွေပ။

Forbes ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္မူ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္တြင္ Forbes ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စနစ္တစ္ခုရိွ ဖိုင္တစ္ခုအား ျပင္ဆင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရိွခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၎ႏွင့္ ပတ္သက္၍ Forbes မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ အခ်က္အလက္ ထိန္းခ်ဳပ္ခံရမႈမ်ား မရိွခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref: NBCNews