ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ MPT ဖုန္းအားလံုး၌ ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္း အပိုထပ္ေဆာင္း ဝန္ေဆာင္မႈရရိွမည္

10980163_10205703198000401_6402227619867669194_o.jpg

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ၎တုိ႔၏ မုိဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္မ်ား ဝယ္ယူျဖည့္သြင္းပါက အပိုထပ္ေဆာင္း ထည့္သြင္းေပးမည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ယခုလ ၁၂ ရက္တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ယခုလ ၁၂ ရက္ မနက္ ၁၂ နာရီ ၁ မိနစ္တိတိမွ ည ၁၁ နာရီ၊ ၅၉ မိနစ္၊ ၅၉ စကၠန္႔ အတြင္း ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္မ်ားကို ျဖည့္သြင္းသူတုိင္းသည္ ထပ္ေဆာင္းအပိုဆုျဖင့္ မည္သည့္ဖုန္းနံပါတ္ကို မဆုိ ေခၚဆိုႏုိင္ျခင္း၊ SMS ေပးပို႔ႏုိင္ျခင္း၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေခၚဆုိျခင္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ အပိုဆုမ်ားကို Voice, Internet Package,CRBT Ringtone Subscription ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

MPT ၏ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ အပိုထပ္ေဆာင္းေပးမည့္ အစီအစဥ္တြင္ ၁၀၀၀ က်ပ္တန္ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား အတြက္ ၂၀၀ က်ပ္၊ ၃၀၀၀ က်ပ္တန္ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား အတြက္ ၆၀၀ က်ပ္၊ ၅၀၀၀ က်ပ္တန္ ေငြျဖည့္ကတ္ မ်ားအတြက္ ၁၀၀၀ က်ပ္၊ ၁၀၀၀၀ က်ပ္တန္ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားအတြက္ ၂၀၀၀ က်ပ္၊ ၂၀၀၀၀ က်ပ္တန္ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားအတြက္ ၄၀၀၀ က်ပ္၊ ၃၀၀၀၀ က်ပ္တန္ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားအတြက္ ၆၀၀၀ က်ပ္စီ အပိုရရိွမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ မုိဘိုင္းဖုန္းအမ်ိဳးအစားအားလံုးတြင္ အက်ံဳးဝင္မည့္ အဆုိပါ ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္း အပိုထပ္ေဆာင္း ေပးမည့္အစီအစဥ္သည္ ၇ ရက္အတြင္း အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။