HP Prodesk 400 G2 MT

HP-Prodesk-400-G2-MT-.jpg

HP Prodesk 400 G2 MT မွာ Intel Core i3 4130  3.4G Hz 3 MB  HD 4400 CPU ႏွင့္ျဖစ္ၿပီး Windows 8.1 (EM) 64 bit OS ကို ထည့္သြင္း အသံုးျပဳထားသည္။ ဂရပ္ဖစ္ပိုင္းအတြက္ Nvidia Geforce GT
630 2 GB ေထာက္ပံ့ ပါဝင္သည္။ RAM ပိုင္းအေနျဖင့္ 4 GB DDR3-1600DIMM တစ္ေခ်ာင္းပါဝင္ၿပီး Slot ႏွစ္ခု ပါရွိသည့္အတြက္ Memory ကို 16 GB အထိ တိုးျမႇင့္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းရန္အတြက္  500 GB 7200 RPM 3.5 HDD ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ HP Super Multi 1st Optical Drive, HP Original USB Keyboard ႏွင့္ Mouse တုိ႔လည္း ပါဝင္သည္။ အာမခံသက္တမ္း ၁ ႏွစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္ၿပီး တန္ဖိုးမွာ ကန္ေဒၚလာ ၅၇၅ ျဖစ္သည္။ Royal Smart Co.,Ltd မွ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ တင္သြင္းျဖန္႔ခ်ိထားၿပီး ဖုန္း – ၃၇၇၀၈၇ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ မည္ ျဖစ္သည္။