စမတ္ကားကိုယ္ထည္ panel တစ္မ်ိဳးကို ဂ်ာမန္ကုမၸဏီတစ္ခု ဖန္တီးေန

10947230_10152712113092825_196328179515418542_n.jpg

ဂ်ာမနီကုမၸဏီ Hella သည္ ကားကိုယ္ထည္တြင္ ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ျခစ္ရာမ်ားကို ေျခရာခံေပးေသာ pressure-sensitive အီလက္ထ႐ြန္နစ္ အာ႐ုံခံစနစ္မ်ား အသုံးျပဳထားသည့္ စမတ္ကားကိုယ္ထည္ panel တစ္မ်ိဳးကို ဖန္တီးေနေၾကာင္း သိိရသည္။

အဆိုပါ panel သည္ ကား၏ တည္ေနရာကို မွတ္တမ္းတင္ေပးႏိုင္ရန္ ကားအတြင္း ပါဝင္သည့္ ကင္မရာႏွင့္ GPS မ်ားႏွင့္ ဦးစြာ ခ်ိတ္ဆက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ၎နည္းပညာ အသုံးျပဳထားေသာ ကားအေနျဖင့္ အျခားကားျဖင့္ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ေျဖရွင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ဗြီဒီယိုကို ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ Hella သည္ ၎နည္းပညာကို BMW ႏွင့္ အျခားကားထုတ္လုပ္သူမ်ား အာ႐ုံစိုက္မိလာေစရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါ ကားကုိယ္ထည္ panel အား ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္သြားရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

အကယ္၍ ကားမ်ားအတြင္း ၎ panel နည္းပညာမ်ား ပါဝင္လာပါက ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ကားအခ်င္းခ်င္း ထိခိုက္မိျခင္းႏွင့္ ျခစ္ျခင္းတို႔ မျဖစ္ေပၚေစရန္ ဂ႐ုတစိုက္ ေမာင္းႏွင္လာဖြယ္ရွိသည္။

Ref: Engadget