မ်ိဳးဆက္သစ္ Apple ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ A9 ခ်စ္ပ္မ်ားကို Samsung ထုတ္လုပ္သြားမည္

A8.jpg

Samsung သည္ Apple ၏ မ်ိဳးဆက္သစ္ iPhone ႏွင့္ iPad မ်ားအတြက္ A9 ခ်စ္ပ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Re/code သတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ လအနည္းငယ္ခန္႔က Samsung သုိ႔မဟုတ္ Taiwan Semiconductor   Manufacturing Company (TSMC) တို႔အနက္ တစ္ခုသည္ Apple ၏ A9 ခ်စ္ပ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္သြားမည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ Samsung သည္ TSMC ကုမၸဏီထက္ လက္ဦးမႈရယူကာ A9 ခ်စ္ပ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ Apple သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က Samsung ျဖင့္ ပူးေပါင္းမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အျပင္ စက္ပစၥည္း အစိတ္အပုိင္းမ်ားစြာ ထုတ္လုပ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ TSMC ႏွင့္ခ်စ္ပ္ထုတ္လုပ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က TSMC ႏွင့္ Samsung သည္ iPhone 6 ႏွင့္ iPhone 6 Plus အတြက္ 20-nanometer A8 ႏွင့္ A8X ပ႐ိုဆက္ဆာမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ TSMC ကသာ ၎ပ႐ိုဆက္ဆာ မ်ားစြာကို ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ Samsung ၏မိုဘုိင္းဌာနသည္  စမတ္ဖုန္းေရာင္းခ်မႈတြင္ အျမတ္ေငြမ်ား ဆုံး႐ူံးေနၿပီး ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အ႐ႈံးကို ကာမိေစရန္ semiconductor လုပ္ငန္းကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးသံုးလပတ္ စာရင္းရွင္းတမ္းတြင္ Samsung သည္ Apple အတြက္ခ်စ္ပ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ဝမ္၂.၇ ထရီလီယံ ရရွိခဲ့သည္။

Samsung သည္ Apple အတြက္ A9 ခ်စ္ပ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေပးေနၿပီး TSMC ၏ထုတ္လုပ္မႈထက္ ေက်ာ္လြန္၍ 14-nanometer ခ်စ္ပ္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ 14-nanometer ခ်စ္ပ္သည္ ပိုမိုအရြယ္အစား ေသးငယ္သည့္ ခ်စ္ပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈ သက္သာသည္။

Ref: Macrumors