အေမရိကန္တြင္ iPhone ေရာင္းခ်မႈ Android ထက္ ပထမဦးဆုံး အႀကိမ္သာလြန္ခဲ့

tim-cook-12.jpg

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ Apple ၏ iPhone ေရာင္းခ်မႈသည္ Adroid ထက ္ပထမဆုံးအႀကိမ္ သာလြန္ခဲ့ေၾကာင္း TechCruch မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေနာက္ဆံုးသံုး လပတ္သည္  Cupertino  ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ Apple အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ အျဖစ္ထြန္းဆုံး သံုးလပတ္ျဖစ္ခဲ့သလို ၎၏မ်က္ႏွာျပင္ အရြယ္အစားႀကီးမားသည့္ စမတ္ဖုန္းမွာလည္း အလြန္ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့သည္။ Apple ၏ေစ်းကြက္ ႀကီးမားလာျခင္းသည္ Android စမတ္ဖုန္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ Samsung ကိုအထိနာေစခဲ့ၿပီး ေစ်းကြက္ေဝစုကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း Kantar သုေတသန ကုမၸဏီမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ iPhone ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စတုတၳ သံုးလပတ္တြင္ ၄၇.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီး Android မွာ ၄၇.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ခန္႔က Apple သည္ ေစ်းကြက္အတြင္း ထုတ္ကုန္ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး Android မွာ ၅၀.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း Kantar သုေတသန ကုမၸဏီက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Apple သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစုစုကို အသုံးျပဳ၍ Android ၏အဆင့္ျမင့္ဖုန္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈအားနည္းမႈကို အသာစီးရယူ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း Kantar သုေတသန ကုမၸဏီအႀကီးအကဲ မီလိန္စီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါ iPhone သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေရာင္းအားအေကာင္းဆုံး စမတ္ဖုန္းျဖစ္လာၿပီး ၎ေနာက္တြင္ Samsung Galaxy S5 ကရပ္တည္ခဲ့သည္။

Ref: BusinessInsider