တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေရပန္းအစားဆုံး ဇိမ္ခံပစၥည္းအျဖစ္ Apple ရပ္တည္

Luxury.jpg

Apple သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ Louis Vuitton ႏွင့္ Hermes အမွတ္တံဆိပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ ႏိုင္ငံအတြင္း လက္ေဆာင္ေပးရန္ အသင့္ေတာ္ဆုံး ထုတ္ကုန္တစ္ခု ျဖစ္လာေၾကာင္း ေဒသတြင္း ဇိမ္ခံပစၥည္းဆိုင္ရာ ပုံႏွိပ္ကုမၸဏီ ဟူရန္သုေတသနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား သုံးစြဲေနမႈကို စည္းကမ္းတက် ျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ လူခ်မ္းသာမ်ားသည္ iPhone ႏွင့္ နာရီမ်ားကဲ့သို႔ ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူရန္ ပိုမုိႏွစ္သက္ လာေနၾကေၾကာင္း ဟူရန္သုေတသနမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လာမည့္တ႐ုတ္ ႏွစ္သစ္ကူးတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လက္ေဆာင္ေပးမႈ အျမင့္ဆုံးေရာက္ရွိ လာမည္ျဖစ္ၿပီး Apple သည္ ယခုႏွစ္အတြက္ လူတိုင္းမ်က္စိက်ေနေသာ လက္ေဆာင္ေပးရန္ အေကာင္းဆုံး အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဟူရန္သုေတသနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ Apple ၏ၿပိဳင္ဘက္ Samsung အမွတ္တံဆိပ္သည္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ လူခ်မ္းသာမ်ားစြာက ဝယ္ယူရန္ စိတ္ဝင္စားလာၾကသျဖင့္ ပထမဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ လက္ေဆာင္ေပးရန္ အေကာင္းဆုံး ဇိမ္ခံပစၥည္း ဆယ္ခုစာရင္းတြင္ ပါဝင္လာသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ သုံးစြဲသူမ်ား၏ စိတ္တြင္ Apple အမွတ္တံဆိပ္သည္ ပိုမိုခိုင္မာလာေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ Apple Watch ထြက္ရွိလာပါက အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားစြာျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေၾကာင္း  ေဟာင္ေကာင္ အေျခစိုက္ Counterpoint သုေတသနမွ ေလ့လာဆန္းစစ္သူ ေနးလ္ရွားက ေျပာၾကားခံသည္။

Apple သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္းဆုံးေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ အမွတ္တံဆိပ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းရွိ လူခ်မ္းသာမ်ားစြာက Apple ၏ထုတ္ကုန္မ်ားကို ဝယ္ယူရန္ ဆႏၵမရွိေၾကာင္း ဟူရန္သုေတသနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ Apple သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လက္လီအေရာင္းဆိုင္ ၁၅ ဆိုင္ဖြင့္ထားၿပီး ဆိုင္အမ်ားစုမွာ ေဘက်င္း၊ ရွန္ဟိုင္းႏွင့္ ကမ္း႐ုိးတန္း ဧရိယာမ်ားတြင္ တည္ရွိသည္။

Ref: WSJ