ကင္မရာ႐ႈ ေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ဗြီဒီယုိ ၾကည့္ႏိုင္မည့္ feature တစ္မ်ိဳးကို YouTube စမ္းသပ္

2015-02-03_2056.jpg

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ အနည္းငယ္ခန္႔က YouTube သည္ ဗြီဒီယို ၾကည့္႐ႈရာတြင္ ကင္မရာ႐ႈေထာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျပာင္းလဲႏိုင္မည့္ feature ကိုစတင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ fea-ture ျဖင့္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္ ဗြီဒီယို တစ္ခုတည္းသာ ရွိေသးၿပီး စမ္းသပ္ဆဲ အဆင့္သာရွိေသးသည္။

သုံးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ ၎ feature ကိုစမ္းသပ္ၾကည့္႐ႈ လိုပါက Madilyn Bailey ၏ YouTube channel တြင္ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မဒီလင္းဘိုင္လီသည္ YouTube တြင္ နာမည္ေက်ာ္ အင္ဒီေတးဂီတ အဆိုေက်ာ္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျပန္ဆိုေတး သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ လူသိမ်ားလာသူ ျဖစ္သည္။ YouTube သည္ YouTube Music Night တြင္သူမ၏ ေဖ်ာ္ေျဖမႈကို ဗြီဒီယို႐ိုက္ကူးကာ ႐ႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႐ုိက္ကူးထားေသာ feature  ကိုထည့္သြင္း ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဗြီဒီယိုမ်ားသည္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္၍ အလိုအေလ်ာက္ ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး လူမ်ားစြာအတြက္ အသုံးျပဳရန္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။   လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ အနည္းခန္႔က အလားတူနည္းပညာကို ကုမၸဏီမ်ားစြာက စမ္းသပ္ခဲ့ေသးသည္။ ထို႔အျပင္ ကင္မရာ႐ႈေထာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ဗြီဒီယိုမ်ားကို ႐ိုက္ကူးႏိုင္ရန္ အာ႐ုံစိုက္ လုပ္ကိုင္ထားေသာ Marc Cuban ႏွင့္ startup ကုမၸဏီ ၅၀၀ ခန္႔ ေထာက္ပံ့ထားသည့္ Switchcam သို႔မဟုတ္ Streamweaver ကဲ့သို႔ app မ်ားလည္းရွိသည္။

YouTube ၏ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ဗြီဒီယို အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ႏိုင္ၿပီး သုံးဖက္ျမင္ထက္ ပိုမိုဗြီဒီယိုမ်ား ဖန္တီးလိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာဆိုခဲဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ YouTube သည္ ၎ feature ကိုစမ္းသပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတြင္ sign up ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: TechCrunch