ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အငွားယာဥ္မ်ား ငွားရမ္းရ ခက္ခဲသည့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးမည့္ Hoho Mobile App အသံုးျá€

10959672_10204102763189200_5451021327294445763_n.jpg

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္တြင္ ေန႔စဥ္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည့္ အငွားယာဥ္မ်ား ငွားရမ္းရခက္ခဲသည့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ Myantel Co.,Ltd က Hoho အမည္ရိွ Mobile App တစ္ခုကို ယခုလ ၆ ရက္တြင္ စတင္ျဖန္႔ခ်ိေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ကိုဓနက ေျပာသည္။

အဆုိပါ Hoho App သည္ ခရီးသည္မ်ားမွ မိမိသြားလုိသည့္ ခရီးစဥ္ကို နီးစပ္ရာ အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ားထံ Mobile App မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ ေခၚယူငွားရမ္းႏိုင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ဝန္ေဆာင္မႈကို အငွားယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ခရီးသည္ဘက္မွ ႏွစ္ဦးစလံုး အသံုးျပဳမွသာလွ်င္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္စနစ္ ခ်ိတ္ဆက္ထားကာ GPS ထည့္သြင္း ထားသည့္ စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳသူတုိင္း ထည့္သြင္းထားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၌ အငွားယာဥ္ကိုအသံုးျပဳရန္ လိုအပ္လာပါက အဆုိပါ Mobile App ကုိ ထည့္သြင္းထား႐ံုျဖင့္ မိမိႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အငွားယာဥ္ေမာင္းကို ဆက္သြယ္ေခၚယူႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္ခႏႈန္းထားမ်ားကို ညိွႏိႈင္းႏုိင္သည့္ Call Button ပါရိွေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဝန္ေဆာင္မႈသည္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ အခမဲ့စနစ္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳေသာ အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ ခရီးစဥ္တစ္ခုၿပီးဆံုးတိုင္း ျမန္မာေငြ ၁၀၀ က်ပ္ကို ေကာက္ခံ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ App ကို အသံုးျပဳသည့္ ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ ယာဥ္ေပၚတြင္ မိမိႏွင့္အတူပါလာသည့္ ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာ ေမ့က်န္ခဲ့ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚ လာပါကလည္း ေပ်ာက္ဆံုးမႈ မျဖစ္ေစဘဲ ျပန္လည္ ရရိွေစရန္ ကုမၸဏီဘက္မွ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ယခုလတ္တေလာတြင္ အဆုိပါ Hoho App ကို Android OS ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ Google Play Store တြင္ download ရယူသံုးစဲြႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားကို http://www.hohotransport.com/ တြင္ ဝင္ေရာက္ ေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။