ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ Reebonz အြန္လိုင္းစတိုး စတင္ဖြင့္လွစ္

Photo.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ Reebonz အြန္လိုင္းစတိုး စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီျဖစ္ၿပီး www.reebonz.com.mm တြင္ စာရင္းသြင္း၍ အြန္လိုင္းမွ ေစ်းဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အြန္လုိင္းစတုိးမွ လက္ပတ္နာရီ အမွတ္တံဆိတ္မ်ားစြာႏွင့္ လက္ကိုင္အိတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Reebonz သည္ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္း၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အဖြဲ႕ဝင္ေပါင္း သံုးသန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ၿဗိတိန္၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

Reebonz ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးေသာ Concept Store ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Golden City တြင္ ေဖ ေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္မွစတင္ကာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ Reebonz မွေရာင္းခ်ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအားလံုး ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းကို ရာႏႈန္းျပည့္ အာမခံေပးထားသည္ဟု ဆိုသည္။ ေရာင္းခ်ေနေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးမွာ အထင္ကရ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္နာ လက္ရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အြန္လိုင္စတိုး စာမ်က္ႏွာတြင္ အိတ္မ်ား၊ Accessories၊ နာရီမ်ား၊ လက္ဝတ္ရတနာ၊ ဖိနပ္မ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ Reebonz ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။