Singtech Mini Tablet

Singtech-Mini-Tablet-.jpg

ဖုန္းေျပာဆိုျခင္းအျပင္ အင္တာနက္ ေကာင္းေကာင္းအသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး အားလပ္ခ်ိန္တြင္ အပန္းေျဖ၊ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္၊ ဂိမ္းေဆာ့ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ Tablet တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ အာမခံ တစ္ႏွစ္ပါဝင္ေသာ Singtech အမွတ္တံဆိပ္ Sapphire i-Tab mini ျဖစ္ၿပီး ေမာ္ဒယ္မွာ SGT-7850 ျဖစ္သည္။ 3G စနစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ Ooredoo ႏွင့္ Telenor ဆင္းကတ္မ်ားကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ မ်က္ႏွာျပင္ အက်ယ္မွာ ၇.၈၅” (Resolution 1024×768) ရွိၿပီး IPS Touch စနစ္ႏွင့္ျဖစ္သည္။ Android v4.2.2  OS ကို အသံုးျပဳထားၿပီး Quad Core 1.3 GHz CPU ႏွင့္ ျဖစ္သည္။ RAM 1 GB ႏွင့္ျဖစ္ၿပီး Internal Storage Memory 8GB ပါဝင္သည္။ Internal Storage Memory မလံုေလာက္ပါက Micro SD ကတ္ ထပ္စိုက္ၿပီး ထပ္တိုး အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေရွ႕၊ေနာက္ ကင္မရာႏွစ္လံုး ပါဝင္ၿပီး 2 MP ႏွင့္ 5 MP စီ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ Wireless စနစ္ေကာင္းမြန္ၿပီး Bluetooth ႏွင့္ Wi-Fi စနစ္ကို ေကာင္းေကာင္းအသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ Screen Guard တစ္ခုကုိလည္း လက္ေဆာင္အေနျဖင့္ ထည့့္သြင္းေပးထားသည္။ တန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၁၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ၿပီး Mobile King ဖုန္း ၅၄၂၀၂၀ ၌ ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။