စူပါမားကတ္တြင္ ရရွိႏိုင္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား အြန္လိုင္းမွ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ဝယ္ယူႏိုင္္á

Shopp.jpg

စူပါမားကတ္တြင္ ရရွိႏိုင္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား အြန္လိုင္းမွ ဝယ္ယူႏိုင္္မည့္ အြန္လိုင္းစတိုးတစ္ခုအား စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

www.dailymart.com.mm မွတစ္ဆင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ အြန္လိုင္းစတိုးမွ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ ကေလး အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၄ ခုမွ မွာယူႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သံုးေသာင္းက်ပ္ေအာက္ တန္ဖိုးဝယ္ယူပါက အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ပို႔ေဆာင္ခေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး သံုးေသာင္းက်ပ္ အထက္ဆိုပါက အခမဲ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းကို ေန႔စဥ္ သံုးႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

“ေစ်းကြက္မွာရွိေနတဲ့ ပစၥည္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အြန္လိုင္းကေန အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္မွာပါ၊ ေစ်းႏႈန္းအားျဖင့္လည္း တူတူနီးပါးပါပဲ။ တခ်ဳိ႕ဟာေတြဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က နည္းနည္း သက္သာတာရွိသလို တခ်ဳိ႕ဟာေတြက်ေတာ့ ျပင္ပမွာနည္းနည္းေလး သက္သာတာ ရွိတယ္။ ေငြေပးေခ်မႈက ပစၥည္းကိုရရွိၿပီးမွ ေပးေခ်ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း အြန္လိုင္းေငြေပးေခ်မႈစနစ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လို႔ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္” ဟု အဆိုပါ www.dailymart.com.mm မွ Executive Director ကို ထြဋ္သန္႔ဇင္က ေျပာသည္။