ျဖန္႔ခ်ိၿပီး သံုးလအၾကာတြင္ Lollipop အသံုးျပဳသည့္ Android ထုတ္ကုန္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာရိွ

10980750_10152700202432825_8665927122742031040_n.jpg

လြန္ခဲ့သည့္ သံုးလက ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္ Google ၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ Android operating system ျဖစ္ေသာ Lollipop ကို အသံုးျပဳသည့္ Android ထုတ္ကုန္ အေရအတြက္သည္ ၁.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရိွေၾကာင္း Android Developers Dashboard ၏ ေနာက္ဆံုးေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

Android ေစ်းကြက္တြင္ ရွယ္ယာ အနည္းဆံုး ဗားရွင္းမွာ Android 2.2 (Froyo) ျဖစ္ၿပီး Android 4.1/4.2/4.3 (Jelly Bean) ကို အသံုးျပဳသည့္ ထုတ္ကုန္အေရအတြက္မွာ ၄၄.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုး ရပ္တည္လ်က္ရိွသည္။ Android 4.4 (KitKat) ၏ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာမွာ ၃၉.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။

လက္ရိွတြင္ Google ၏ Nexus ထုတ္ကုန္မ်ားအျပင္ HTC One, Moto X, Moto G, LG G3 ႏွင့္ Samsung Galaxy S5 တို႔တြင္သာ Lollipop ကို အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္လတြင္ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာ ကိန္းဂဏန္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရိွသည္။

Ref: TechCrunch