Dell IN3543 Notebook

Dell-IN3543-Notebook-.jpg

Dell IN3543 Notebook မွာ Intel 5th generation CEDAR Series Notebook ျဖစ္ၿပီး Intel Core i5-5200U 2.2GHz CPU ႏွင့္ Memory 4GB DDR3L/1600 ထည့္သြင္း အသံုးျပဳထားသည္။ အခ်က္အလက္ သိမ္းဆည္းရန္အတြက္ SATA 500 GB Harddisk ပါဝင္ၿပီး Graphic ပိုင္းအတြက္ အျမင့္ပိုင္း Graphic Card ျဖစ္ေသာ Nvidia GT 820M 2GB DDR3 ကို အသံုးျပဳထားသည္။ မ်က္ႏွာျပင္ အရြယ္အစားမွာ ၁၅.၆ လက္မရွိၿပီး  4cells battery ႏွင့္ ျဖစ္သည္။ အာမခံသက္တမ္းကို parts & service တစ္ႏွစ္ေပးထားၿပီး အေရာင္အေနျဖင့္ အမည္း၊ ေငြ ၊ အျပာ၊ အနီ ဆိုၿပီး  အေရာင္ ၄ ေရာင္ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးမွာ ကန္ေဒၚလာ ၆၁၉ ျဖစ္သည္။ Golden Power Technology ဖုန္း – ၂၃၀၄၈၄၈၊ ၂၃၀၄၈၄၉ ႏွင္႔ ကြန္ပ်ဴ တာဆိုင္မ်ားအမ်ားစု၌ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။