အမုန္းစကားမ်ားအတြက္ Google ႏွင့္ Facebook တို႔ တာဝန္ယူမႈ ရွိေစခ်င္ဟု ျပင္သစ္ ထုတ္ျပန္

france.jpg

ျပင္သစ္အစိုးရသည္ အစြန္းေရာက္ေျပာဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကုမၸဏီမ်ားကို တာဝန္ယူမႈရွိလာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးမည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုကို ထုတ္ျပန္သြားခဲ့ေၾကာင္း Bloomberg မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျပင္သစ္သမၼတ ဖရန္႔ဆြာေဟာ္လန္ဒီက လူမႈေရးမီဒီယာသုံးစြဲသူမ်ားသည္ အစိုးရသို႔ဦးတည္၍ အစြန္းေရာက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အြန္လိုင္းတြင္ တင္သည့္အခါ ၎လုပ္ရပ္အတြက္ Google ႏွင့္ Facbook ကဲ့သို႔ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိေစမည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို တင္သြင္းလိုေနေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္အနည္းငယ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဟာ္လန္ဒီက  “ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ လူမႈအေဆာက္အုံကိုဖန္တီးဖို႔ ဥေရာပနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ရွိ ဥပေဒေတြျပ႒ာန္းဖို႔ လုပ္ေဆာင္ ရပါမယ္။ ဒါမွပဲ လူမႈေရးမီဒီယာေတြပါဝင္တဲ့ အင္တာနက္ platform မ်ားဟာ တာဝန္ယူ ရွိလာၿပီး အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈေတြလည္းျပဳလုပ္လို႔ရမွာပဲ” ဟုေျပာ ၾကားသြားခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ဘားနတ္ကာ ဇန္နာဗီသည္လည္း Google, Microsoft, Facebook ႏွင့္ Twitter အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္အတူ ယခုအဆိုျပဳခ်က္ကို ေဆြးေႏြးရန္ အေမရိကန္သို႔သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါေၾကညာခ်က္သည္ ျပင္သစ္သေရာ္စာ မဂၢဇင္းတိုက္ ခ်ာလီဟတ္ဘိုတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား အၿပီး ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသည္ လူမႈေရး မီဒီယာမ်ားကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ေစာင့္ၾကည့့္သြားမည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ လတ္တေလာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမွ ဝမ္းနည္းစရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုတု႔ံျပန္သည့္အေနျဖင့္ ဥေရာပမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒကို အပူတျပင္းျပ႒ာန္းလိုေနသည္။ ထိုလုပ္ရပ္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ စက္တင္ဘာ ၁၁ရက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအၿပီး အစိုးရကအၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမ်ားျပဳလုပ္သည့္ အလားတူျဖစ္ရပ္ႏွင့္ဆင္တူလ်က္ရွိသည္။

Ref: TheVerge