စမတ္ဖုန္းအား အက်ဳိးရွိရွိသံုးစြဲျခင္း

safari.jpg

ယခုအခါတြင္ လူငယ္မ်ား၏ စမတ္ဖုန္း႐ူးသြပ္မႈမွာ အျမင့္မား ဆံုးေသာအခ်ိန္သို႔ေရာက္ရွိေနၿပီဟု ဆိုရေပမည္။ လူငယ္တိုင္း၏ စိတ္ကူးအိပ္မက္မွာစမတ္ဖုန္း ေကာင္းေကာင္းတစ္လံုး ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ ေရးဟုဆိုလွ်င္ မွားႏိုင္မည္ မထင္ပါ။

ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ေတာ့ ေလးငါးေျခာက္ သိန္းတန္စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ဝယ္ယူလုိၾကေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္  အမ်ားစုမွာတစ္သိန္းဝန္းက်င္ စမတ္ဖုန္းမ်ားကိုသာ  အဓိကထားသံုးစြဲေနၾကသည္။ ဖုန္းဆက္ဖို႕အတြက္ဆိုလွ်င္ ခလုတ္ဖုန္းေလာက္ဆိုသင့္ေလ်ာ္ေသာ္လည္း လူငယ္မ်ားအဖို႔ ဖုန္းဆက္ရန္ထက္ ဂိမ္းေဆာ့ရန္၊ apps ေတြသံုးရန္၊ အင္တာနက္သံုးစြဲဖို႔အတြက္ အဓိက ထားေသာေၾကာင့္ စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးကို ပိုင္ဆိုင္လုိၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္နယ္ဘက္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲေသာ လူငယ္မ်ားကုိေလ့လာမိပါသည္။ အမ်ားစုမွာဆိုခဲ့သလုိ တစ္သိန္း၊ တစ္သိန္းခြဲဝန္းက်င္ စမတ္ဖုန္းမ်ားကိုသံုးစြဲၾကသည္။ တစ္ခုသတိထားမိတာက အင္တာနက္လိုင္းသံုးစြဲသည့္အခါ 3G ဝန္ေဆာင္မႈကို ရရွိေနပါလ်က္ အခ်ဳိ႕မွာ 2G စမတ္ဖုန္းမ်ားကိုဝယ္ယူထားမိလ်က္သားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ 3G စနစ္ ကိုသံုးစြဲႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ စိတ္ေသာကေရာက္ေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမ်ားစုမွာ အဆိုပါဗဟုသုတမရွိ ဘဲဝယ္ယူလိုက္သျဖင့္ ယင္းဒုကၡကုိႀကံဳေတြ႕ရျခင္းျဖစ္ သည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ Branded မဟုတ္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ညံ့ စမတ္ဖုန္းမ်ားကိုဝယ္ယူမိလ်က္သားျဖစ္ေနၾကသည္။ အမ်ားစုမွာဝယ္ယူရန္ ဆႏၵေစာေသာေၾကာင့္ လက္ထဲ၌ စမတ္ဖုန္းဝယ္ယူႏိုင္သည့္ ေငြပမာဏစုမိလ်င္ ခ်က္ခ်င္းဝယ္ယူၾကေသာေၾကာင့္ မလုိလားအပ္ေသာ အဝယ္မွားမႈမ်ားႀကံဳေတြ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။

အသိတစ္ေယာက္က စမတ္ဖုန္းဝယ္ဖို႔လာတိုင္ပင္သည္။ တန္ဖိုးမွာတစ္သိန္းဝန္းက်င္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မဝယ္ေသးရန္သူ႔ကို အႀကံျပဳလိုက္ပါသည္။ တစ္လ၊ ႏွစ္ လေစာင့္ၿပီး ေငြငါးေသာင္း တစ္သိန္းထပ္စုလိုက္လ်င္  အလတ္တန္းစားစမတ္ဖုန္းေကာင္းေကာင္းေတြ မ်ားစြာရွိေၾကာင္းေျပာဆိုအၾကံျပဳေသာ္လည္း  ထံုးစံအတိုင္း တစ္လံုးဝယ္ယူလိုက္ပါသည္။ သူ႔ အတိုင္းသူ႔ အထြာႏွင့္ေတာ့ သံုးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အင္တာနက္လိုင္းဆြဲအား၊ စီပီယူစြမ္းေဆာင္ရည္စသည္တို႔ မွာနိမ့္ေသာေၾကာင့္ ဂိမ္းအျမင့္မ်ားေဆာ့မရျခင္း၊ စက္ေလးေနျခင္းမ်ားႀကံဳ ေတြ႕ရ မည္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါအခ်က္မ်ားမွာ တစ္က႑ျဖစ္သည္။  စမတ္ဖုန္းဝယ္ယူမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာအပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲရာမွာ အမ်ားစု (အထူးသျဖင့္လူငယ္မ်ား) က အင္တာနက္သံုးစြဲသည္ ဆိုေသာ္လည္း တကယ္တမ္းမွာေတာ့ Facebook ႏွင့္ Viber တုိ႕ကိုသာသံုးစြဲလ်က္ရွိၾကသည္။ ထို႕ေနာက္သီခ်င္းနားေထာင္မည္၊ ဂိမ္းေဆာ့မည္၊ ဗီဒီယိုၾကည့္မည္။

ထိုေနရာ၌ စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ား၏ ပင္မအားနည္းခ်က္တစ္ခုကို သြားေတြ႕သည္။ အဂၤလိပ္စာအားနည္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စာအားနည္းေသာေၾကာင့္ အင္တာနက္လိုင္းက ကိုယ့္လက္ထဲကစမတ္ဖုန္းထဲေရာက္ေနေသာ္လည္း

အသံုးခ်ႏိုင္စြမ္းမရွိဘဲျဖစ္ေနၾကသည္။ အဂၤလိပ္စာေလ့လာလိုပါက အင္တာနက္မွာေကာင္းမြန္စြာ ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရွးယခင္က အင္တာနက္လိုင္းဆိုသည္မွာ ၿမိဳ႕ျပမွာသာလွ်င္ အင္ တာနက္ဆိုင္မွာသံုးစြဲႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေက်းလက္ေနလူငယ္မ်ားအဖို႕ အလွမ္းကြာေဝးခဲ့သည္။  ယခုေတာ့ ေက်းလက္မွာပါ အင္တာနက္သံုးစြဲႏိုင္ျခင္းက လူငယ္မ်ား အတြက္ ႀကီးမားေသာ အခြင့္အလမ္းႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါသည္။ ယင္းအခြင့္အလမ္းကို ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ႏုိင္ပါက အသံုးခ်ႏိုင္သေလာက္ အက်ဳိးမ်ားမည္မွာေသခ်ာသည္။

ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာၾကည့္ရသေလာက္  အမ်ားစုေသာလူငယ္မ်ားအတြက္ စမတ္ဖုန္းထက္စာလွ်င္ အနည္ဆံုး ၇ လက္မမ်က္ႏွာျပင္ရွိေသာ ဆင္းမ္ကတ္ထည့္သြင္း သံုးစြဲႏိုင္သည့္ Tablet မ်ားကပိုမို သင့္ေလ်ာ္မည္ျဖစ္သည္။ နံပါတ္၁ အခ်က္ကစာဖတ္ဖို႔အတြက္ျဖစ္သည္။ စာဖတ္ရာတြင္လတ္တေလာအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ျပန္ဆက္ စာၾကည့္တုိက္မ်ားတြင္ေပးထားေသာ e-Library မ်ားမွ ျမန္မာစာ အုပ္မ်ားကိုသြားေရာက္ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စာေလ့လာမည္ဆိုပါက ေကာင္းမြန္ေသာ အဂၤလိပ္စာေလ့လာေရး apps မ်ားစြာရွိေနသည္။ အဂၤလိပ္စာအုပ္မ်ားဖတ္႐ႈလုိပါက အဂၤလိပ္ စာအုပ္သန္းႏွင့္ခ်ီၿပီး အခမဲ့ရယူႏိုင္သည့္ Wattpad ကဲ့သို႔ေသာ apps မ်ားကိုအသံုးခ်ႏိုင္ပါသည္။ အဂၤလိပ္စာနားေထာင္စြမ္းရည္ တိုးတက္လိုပါက Tune In  ကဲ့သို႔ေသာ ကမၻာတစ္လႊားတြင္ ရွိေသာ ေရဒီယိုလိုင္းမ်ားကိုစုစည္းေပးထားသည့္ apps မ်ားကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာမ်ားကို ျမန္မာလိုေရးသားပို႕ခ်ထားသည့္ Myanmarnetwork.net ကဲ့သို႔ေသာ website တြင္ အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာေဆာင္းပါးေပါင္းေထာင္ခ်ီၿပီးရွိႏွင့္ ေနသလို အၿမဲတမ္းေဆာင္းပါးအသစ္မ်ားစြာတင္ေပးေနသည္။ YouTube တြင္လည္း မိမိတို႔ဝါသ နာပါရာ ပညာရပ္မ်ားအလိုက္ သင္ခန္းစာမ်ားကို download ခ်ၿပီးလည္းေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဆိုခဲ့သလိုအဂၤလိပ္စာေလ့လာရန္အတြက္ အင္တာနက္ကိုထိေရာက္စြာအသံုးခ်ၿပီးေလ့လာႏိုင္သည္။ Facebook တြင္လည္း အဂၤလိပ္စာေလ့လာေရးအတြက္ဖြင့္ထားေသာ Page မ်ားစြာ ရွိ ေနသည္။ Flipboard, Zite ႏွင့္ Google News Reader စသည့္ သတင္းမ်ားကို စုစည္းေပးထားေသာ apps မ်ားကိုသံုးစြဲကာ ေန႔စဥ္ျဖစ္ ပ်က္ေနသမွ်အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မ်က္ျခည္ မျပတ္ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႕သင္ခန္းစာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ပိုမို ေလ့လာလိုပါက  အင္တာနက္တြင္ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာဆိုပါစို႔။ အေျခခံပညာအထက္ တန္းေက်ာင္းသားမ်ားသင္ၾကားရသည့္ ဇီဝေဗဒဘာသာရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားျဖင့္   ရွာေဖြကာေလ့လာမည္ဆုိပါက  သင္ခန္းစာကိုပိုမို စိတ္ဝင္စားမႈရွိလာကာ ပိုမိုလည္းနားလည္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းတြင္သင္ၾကားရသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ယင္းကဲ့သို႔ေလ့လာျခင္းျဖင့္ သင္ခန္းစာမ်ားအေပၚပိုမိုစိတ္ပါဝင္စားလာႏိုင္ မည္ျဖစ္ၿပီး စစ္မွန္ေသာပညာေရး၏အႏွစ္သာရကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အိုင္တီ၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ စီးပြားေရးပညာရပ္မ်ားကိုေလ့လာေနသူမ်ားအဖို႔ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး Professional စာအုပ္မ်ားကိုငွား ရမ္းေပးေနသည့္ Safaribook- sonline.com သည္ ရတနာတစ္ ပါးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္တို႔လိုက္ခ်င္ပါသည္။ ယင္း၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္သကဲ့သို႔ စမတ္ဖုန္း၊ Tablet မ်ားတြင္ Safaribooksonline apps ကိုတင္ကာအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ လတ္ တေလာတြင္ Android အတြက္ apps မရွိေသးဘဲ iOS အတြက္သာရွိေသးသည္။ လစဥ္ေၾကးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆ ေဒၚလာ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေငြေၾကးပမာဏမွာ မ်ားသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနျဖင့္အဆိုပါ ebook မ်ားကိုဝယ္ယူမည္ ဆိုပါက တစ္အုပ္တည္းတင္ပင္ေဒၚလာမ်ားစြာေပးဝယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေငြေပးသြင္းလိုပါက Online  ေငြ သြင္းေပးေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာေပးသြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ebooks မ်ားကို အခမဲ့download ခ်ႏိုင္သည္ဆိုေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ေကာင္းမြန္ေသာစာအုပ္မ်ားကိုမူ download ခ်ႏိုင္ဖို႔ခက္ခဲပါသည္။ Safaribooksonline မွာမူ ကမၻာေက်ာ္စာအုပ္တုိက္ႀကီးမ်ားမွ ေနာက္ဆံုးထြက္စာအုပ္မ်ားကိုဖတ္႐ႈႏိုင္႐ံုမွ်မက ဗီဒီယိုသင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

MIT, Harvard, Standford တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ကမၻာေက်ာ္ထိပ္ တန္းတကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားမွ အခမဲ့ အြန္လိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားကိုပို႔ခ် လွ်က္ရွိၿပီး Register လုပ္ကာ မိမိတို႔ဝါသနာပါရာသင္ခန္းစာမ်ား ကို ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  သို႔ေသာ္ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Materials မ်ားျဖစ္ေသာ Video ဖိုင္မ်ား၊ Lecture Notes မ်ားအား download ခ်ဖို႔ရန္ အတြက္မူ Gigabyte မ်ားစြာရွိေသာ ေၾကာင့္ mobile data plan ျဖင့္ေပးထားေသာ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကမၻာေက်ာ္မဂၢဇင္းမ်ားကို ဖတ္႐ႈလိုပါကလည္း လစဥ္ေၾကး ေပးကာဖတ္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္လ်င္ iPad ကိုဝယ္ယူရန္ၫႊန္းဆိုလိုပါသည္။ ျမန္မာျပည္အေနျဖင့္ iTunes ကတ္ဝယ္ယူကာ မိမိတို႔ႏွစ္သက္ရာ apps မ်ား၊ စာအုပ္မ်ားကို လြယ္လင့္တကူဝယ္ယူႏိုင္ၿပီး   ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ iPad တစ္လံုး ပိုင္ဆိုင္ထားလွ်င္ အားလံုး အဆင္ေျပ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တကယ္တမ္းေကာင္းမြန္ေသာ apps မ်ားစြာကiOS မွာအစံုအလင္ရွိေနပါသည္။

ယခုစာေရးသူေရးသားခဲ့သည္မ်ားမွာ သိရွိၿပီးသားျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ မိမိတို႔လက္ထဲကိုေရာက္ရွိေနေသာစမတ္ဖုန္း တစ္လံုး၏အသံုးခ်ႏိုင္စြမ္း က သံုးႏိုင္သေလာက္၊ အသံုးခ်သေလာက္ အက်ဳိးရွိမွာအမွန္ပဲျဖစ္သည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ စမတ္ဖုန္းတစ္လံုး၏ အသံုးခ်ႏိုင္မႈဒီထက္မကဆက္လက္ေရးသားခ်င္ပါေသးသည္။  ယခုေလာက္ ဆိုလွ်င္လည္း မိမိတို႔ရဲ႕စမတ္ဖုန္းရဲ႕ အဖိုးတန္မႈေတြကို သိရွိရိပ္မိေလာက္ၿပီဟု ထင္ပါသည္။